Mida arvate B7-st?

Reet Sillavee, Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane:
Eelmisel aastal käisime sügisvaheajal Bornholmil. Seal oli B7 aastakonverents, kus iga maa esindus tegi ettekande oma maast, traditsioonidest ja toitumisharjumustest. Suvel korraldati 14-päevane laager Saaremaal. Osalesid ühisgümnaasiumi ja ametikooli õpilased.

Edasine suhtlemine on vajalik. Teistel saartel on samasugused probleemid kui meil: saartel ei ole võimalik kõrgharidust saada, liiklus mandriga sõltub ilmast, talveks elu saartel hääbub ja elavneb taas suvel.
Suhtlemise suurim takistus on keelebarjäär, kuigi meie noored on parimad inglise keele oskajad.

Tarmo Pikner, Lümanda vallavanem:
B7 oli omal ajal mootor, mis käivitas paljud asjad. Aitas arendada suhteid, saada uusi tutvusi, teha koostööd. Korraldatud üritustel alati kõik saared korraga ei osale, kord osalevad ühed, kord teised. Oleks aeg viia B7 koostöö veel nähtavamale tasandile kuni kohalike omavalitsuste ja elanikeni välja.

Villu Vatsfeld, ettevõtlusspetsialist:
Minu kaasalöömisest on juba 8 aastat möödas, ega ma täpselt ka kursis pole, aga tundub, et neid asju on kajastatud vähem kui varem. Teisest küljest on kordades kasvanud kaasaegsete infoallikate rahastamine, aga vaevalt B7 nende aastatega niipalju rikkamaks saanud on. B7 osast kohaliku elu arendamisel võiks küll rohkem kuulda olla, sest kõrvalt vaadates tundub, et just seda inimestele suunatud koostööd on vähe.

Print Friendly, PDF & Email