20 aastat tagasi: november 1988

1.11 – Rajooni tarbijate kooperatiiv avas Kuressaares Rehemäel uue kaupluse Ehituskaubad. Kuressaare kuursaalis saarlastega kohtunud Souli olümpiavõitja Erika Salumäe sai muude kinkide-suveniiride hulgas ka alatise loa Saaremaale sõiduks Kingissepa rajooni täitevkomiteelt.

3.11 – Virtsu–Kuivastu praamikompleksi töötajate üldkoosolek otsustas lastekaitseliikumise toetamiseks võimaldada edaspidi väljaspool järjekorda ja tasuta ülesõidu Saare lastekodu kasvandikele ja neid teenindavale transpordile ning eelisjärjekorras ja tasuta ülesõidu Kingissepa rajooni õppursportlastele ja neid teenindavale transpordile mandril toimuvatel spordivõistlustel osalemiseks. Naiskoor Piret tähistas oma 40. sünnipäeva ning kunstiklubis pidas Toomas Haug loengu teemal “Ühiskondliku mõtte areng Eesti Vabariigis”.

4.11 – Kodusadamas Nasval kinnitas otsad kapten Gediminas Šlaitase juhtimisel üleliidulise sotsvõistluse võitjaks tulnud Saare Kaluri kolhoosi ookeanitraaler SRTR 9156 Orissaare. Ette registreerides sai realiseerida küülikuid.

5.11 – Linna lambapidajad said anda oma lambaid lihatööstusse.

7.11 – Oktoobripühade puhul tuli endiselt heisata riigilipud. Õhtuks oli rajooni parteikomitee eestvedamisel Kuressaare keskväljakul kavandatud kontsert ja ilutulestik ning noortele videodisko, kuhu Rahvarinne kutsus inimesi tulema loosungite ja plakatitega protestimaks NSV Liidu demokraatiavastaste seaduseprojektide vastu ja avaldamaks toetust Mati Tarvise kandidatuurile EKP rajoonikomitee I sekretäri kohale.

Rajooni naistenõukogu viis Saare lastekodu lastele kingikoti suvel meeskooride laulupäeval annetatud 1482 rubla ja 66 kopika eest ostetud riietus- ja tarbeesemete ning maiustustega.

10.11 – Saaremaa Rahvarinde volikogu valis eestseisuse ning võttis seisukoha NSVL konstitutsiooni ja rahvasaadikute valimise seaduste projektide suhtes.

11.11 – Rajooni rahvasaadikute nõukogu erakorraline istungjärk arutas NSV Liidu seaduste projekte muudatustest ja täiendustest NSV Liidu konstitutsioonis ning NSVL rahvasaadikute valimise kohta.

Kell 21 startis Kuressaare keskväljakult Tehumardi rallile esimene võistlusauto. 90 Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa ekipaaži hulgas osalesid ka saarlased Vambola Rand ja Ivo Vaher ning väljaspool arvestust tegid kaasa Soome rallisõitjad Junnila ja Toominen. Absoluutarvestuses osutusid ralli võitjaks Joel Tammeka ja Ants Kulgevee Lustiverest.

14.11 – Esimese töökoosoleku pidas peamiste elualade asjatundjaist moodustatud rajooni probleemnõukogu, kes valis oma esimeheks EPT juhataja Taivo Lõugu ning otsustas kodusaarlaste suhtlemis- ja koostöövõimaluste parandamiseks välissaarlastega kutsuda 19.–25. juunini 1989 toimuvatele II kultuuripäevadele “Saaremaa suvi” saarlasi kogu maailmast. Kuursaalis Optima Forma korraldatud salongiõhtul räägiti tervislikust toitumisest, keha ilust ja musklite kasvatamisest ning näidati videoprogrammi maailma parimatest mees- ja naisatleetvõimlejatest.

16.11 – Rajooni laulupeokomisjonis otsustati II kultuuripäevade “Saaremaa suvi” sisu arutades külalisesinejaid kutsuda vähe, et anda saarlastele endile rohkem esinemisvõimalusi. Ajalookandidaat Rein Helme pidas Kuressaare linnuses loengu baltisaksa kultuuri osast Eesti ajaloos.

17.11 – Rajooni kultuurimajas avati Saaremaa kunstiklubi liikme Vello Õnnise isiknäitus, kus eksponeeritud 16 õlimaali olid peamiselt selle aasta tööd.

18.11 – Saarte Hääle toimetus korraldas Salmel Sõrve sovhoosi klubis kirjapäeva, kus lugejate toimetusse saadetud kirjadele ja ettepanekutele tulid vastama rajooni juhtivtöötajad. Sõrulaste suuremad mured olid kehv telefoniside, kaubapuudus ja põllumajandustoodete väljavedu rajoonist. Rahvakoosolekul rajooni kultuurimajas selgitasid Saaremaa Rahvarinde eestseisuse liikmed Eestimaa suveräänsuse küsimusi.

19.11 – Raamatuühingu Kingissepa rajooniorganisatsiooni VII konverents otsustas “surnud hingede” suurest hulgast hoolimata tegevust jätkata ning valis oma esimeheks tagasi Sirje Kreismani. Algasid rahvaspordiklubi Judo enesekaitsekursused naistele.

20.11 – Kuressaare raekojas võttis linna täitevkomitee esimees Helju Noor koos Kaljo Elliku, Rein Orni ja Ants Tammlehega vastu külalisi Soomest Tammisaari linnast eesotsas linnapea Göran Widega, kes tulid Saaremaale kindla sooviga sõlmida sõprus- ja koostööleping Kuressaare linnaga.

Lepiti kokku, et koostööd kahe linna vahel alustatakse spordi- ja kultuurivallas ning lepingule kirjutatakse alla 1989. a algul, kui Kuressaare delegatsioon sõidab vastukülaskäigule Soome. Saaremaa folklooripäeval oli esinejaid üle rajooni, etnograafiliselt terviklikuma kavaga astusid üles rahvalauluansamblid Virvik ja Rannala.

Kuressaare linnuse kapiitlisaalis sai kuulata G. F. Händeli loomingut. Hingedekuu üritusena korraldas Tavandinõukogu lahkunute mälestusõhtu Kuressaare leinamajas, kust aastaga oli viimsele teekonnale saadetud 142 inimest.

22.11 – Kuressaare kuursaalis algasid Saaremaa ajalugu käsitlevad temaatilised õhtud. Esimesel õhtul “Kõik ei mahu kivile” tutvustas kirjandusõpetaja Ester Kaljo saarlastest kirjameeste loomingut.

28.11 – Tarbijate kooperatiivi kaadriosakond alustas eelregistreerimist 1. detsembril algavatele 6-kuulistele müüjate kursustele. I keskkoolis sai kokku neidude klubi Saarepiiga.

29.11 – Raske haiguse järel suri 53. eluaastal Saare Kaluri kolhoosi juhatuse esimees Jaan Vahter.

30.11 – Tallinna tootmiskollektiivide ühendnõukogu asutamise konverentsile sõitnud 12-liikmeline Saaremaa esindus ei pääsenud üleliidulise alluvusega ettevõtete korraldatud üritusele ning suundus koos ligi 3000 eesti töökollektiivide esindajaga linnahalli, kus võeti vastu otsus moodustada Eesti NSV Töökollektiivide Liit ja valiti selle volikogusse ka kaks saarlaste esindajat.

Print Friendly, PDF & Email