Saarte Liinid tahab Kuivastusse rajada kaasaegse jahisadama

AS-i Saarte Liinid arengukava 2007–2013 näeb Kuivastusse väikesadama ehituseks ette 43 miljonit krooni.

AS-i Saarte Liinid arendusdirektor Peeter Oopkaup ütles Oma Saarele, et plaanis on rajada muulidega korralikult kaitstud kaasaegne 50-kohaline jahisadam. Sadamasse tulevad nii betoon- kui ujuvkaid ning kütusetankla väikelaevadele.

Pole korralikku sadamat

Oopkaupi sõnul pole Väinameres praegu ühtegi korralikku jahisadamat, lähimad kaasaegsed jahisadamad asuvad Kuressaares, Pärnus ja Haapsalus.

Kuivastu väikesadam hakkab lisaks jahtidele vastu võtma ka piirivalve-, veeteede ameti ja lootsilaevu. “Praegu pole Kuivastus ühtegi kaid, kus väiksemad laevad saaksid peatuda – kõik on praamide poolt hõivatud. See pole normaalne,” leidis Oopkaup.

Praegu on Kuivastu sadamas jahtide vastuvõtuks 12-meetrine ujuvkai, mida sel suvel külastas vaid mõnikümmend jahti.

Oopkaup kinnitas, et jahid ei hakka mitte mingil juhul praamiliiklust segama. “Kõik on projekteeritud nii, et meresõiduohutus oleks tagatud,” lausus ta.
Rääkides Saarte Liinide arengukavas äratoodud sadama maksumusest, selgitas Oopkaup, et praeguste ehitushindade juures võib väikesadama maksumus kujuneda arengukavas pakutud 43 miljonist enam kui kaks korda odavamaks.

Kuivastu väikesadama ehitus võib alata juba järgmisel aastal. “Kõik sõltub teatavatest arengutest ja hangetest. Samas pole sadama ehitamine ka täiesti kindel,” lausus arendusdirektor.

“Nendest objektidest, mida me neljas parvlaevasadamas ehitame, on tegelikult paika pandud pingerida ja antud objekt on pingereas kõige lõpus. Me peame tagama eeskätt parvlaevaühenduseks vajaliku sadama infrastruktuuri,” osutas ta.

Sajad miljonid kroonid

Kuivastu jahisadama ehitus viiakse läbi projekti “Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine” raames, mida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond rahastas sadade miljonite kroonidega.

Projekti eesmärk on turvalise infrastruktuuri rajamine ühendusteedele Lääne-Eesti suuremate saartega.

Print Friendly, PDF & Email