Palgatõusu tempo aeglustub: keskmine palk on 10 750 kr

Palgatõusu tempo aeglustub: keskmine palk on 10 750 kr

 

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis oli Saare maakonna keskmine brutopalk 10 750 krooni, mis annab Eesti 15 maakonna pingereas seitsmenda koha. Varasemate kvartalitega võrreldes on palgakasv aeglustunud.

Statistikaameti teatel tõusis keskmine palk Saare maakonnas 2008. aasta kolmandas kvartalis möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 9,7%.
Käesoleva aasta esimeses kvartalis oli keskmise brutopalga kasv maakonnas 17,2% ja teises kvartalis 11,9%.

Oktoobris kasvas tarbijahinnaindeks Eestis 9,8%. Vastavalt rahandusministeeriumi suvilisele majandusprognoosile peaks 2008. aasta inflatsioonimääraks kujunema l0,7%, mis tähendab, et Saare maakonna elanike reaalne elatustase peaks sel aastal jääma möödunud aastaga võrreldes enam-vähem samale tasemele või isegi mõnevõrra alanema.
Siinjuures sõltub palju sellest, milliseks kujuneb keskmine brutopalk IV kvartalis. Varasemate aastate kogemus on näidanud, et kuna jõulueelsel perioodil makstakse töötajatele – eriti avalikus sektoris – kopsakaid preemiaid ja ergutusi, siis keskmine brutopalk tõuseb.

Kui Saare maakonna käesoleva aasta keskmise brutopalga kasvu võrrelda 2007. aasta vastavate näitajatega, on kasvumäärad sel aastal märkimisväärselt väiksemad. Möödunud aasta keskmise brutopalga kvartaalne kasv oli järgmine: I kv – 23,3%; II kv – 21,2%, III kv – 29,8% ja IV kv – 29,1% (vt skeemi).

Eestis tervikuna tõusis palk eelmise aasta III kvartaliga võrreldes enim kalanduses, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustuses ning metsamajanduses (vastavalt 40,1%, 25,4% ja 25,2%). Kõige vähem tõusis brutokuupalk ehituses, töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses (8,6%, 12,0 ja 12,3%).

Print Friendly, PDF & Email