ONLINE INTERVJUU: Küsimustele vastas linnapea Urve Tiidus (53)

ONLINE INTERVJUU: Küsimustele vastas linnapea Urve Tiidus

 

Oma Saare kolmandas online-intervjuus vastas lugejate küsimustele Kuressaare linnapea Urve Tiidus.

Lõpetuseks, kuna algab volikogu istung.
Suur tänu kõigi sisukate ja ka teravate küsimuste eest. Mis täna vastamata jäid ajapuudusel, saavad vastuse ajalehes Kuressaare Sõnumid.Soovin teile kõigile ilusat aasta lõppu ja head õnne kõigis tegemistes. Oma Saarele ka aitäh võimaluse eest suhelda kaaslinlastega.

Kas ja kus saab infot linnas toimuva kohta? Leidsin lehest väikese nupukese, tänavate sulgemise kohta, et toimuvad mingid üritused ja mingi jõuluvanade jooks. Kust saada intot, et mis siis toimub ja mis kell? Kas oleks võimalik selline info avaldada näiteks Kuressaare lehes?
Infot avaldatakse nii linnalehes, kohalikes lehtedes, linna kodulehel ja ka plakateid on linnas piisavalt. Lisaks on väga hästi informeeritud neiud ja naised telefonil 4536363.

Mida arvate AS Kuressaare Soojus võimalikust erastamise võimalusest?
Sellist küsimust pole päevakorras praegu. Küll on käinud nii mõnedki suured energiafirmad uurimas, mis mõtted meil on ja rääkinud oma ideedest.
Kuna on valmis koostootmisjaama projekt, mis ootab eurorahade rahastamismääruse väljatulemist ja Riigikogusse on jõudnud eelnõu Kohaliku Omavalitsuse Finantsjuhtimise Seadusest, mis hakkab oluliselt mõjutama linna investeerimisvõimalusi, tuleb vaagida igasusuguseid variante.
 Rahu südamesse! Mingeid rutakaid otsuseid ei ole tehtud ega tehta.

Kaugel on Kuressaare gümnaasiumi lähedane hosteli ehitus?
Mida kavatsete ette võtta Kuressaare Gümnaasiumi ümbruses valitseva parkimisprobleemiga?
Hosteli ehitus on tõesti praegu päevakorrast maas. Parkimine KG juures on Liikluskomisjoni päevakorras 3. detsembril.

Millal teeb linn korda Piiri tänava?
Loodan väga, et tänavakatendi osas 2009.aastal!
Tänavavalgustuse osas on võetud hinnapakkumsied.Piiri tn kohta tuleb pikem kirjutis Kuressaare Sõnumitesse järgmisel nädalal.

Millal paraneb Ranna tänava valgustus? Mõnes hoovis on ju lausa kottpime. Vaat see on see teema, mis lähiajal üldiselt tuleb linnal ära korraldada.
Nõukogude ajast on jäänud mõned nüüdseks erahoovid linna valgustusvõrku. Olen Teie küsimusele juba kirja teel ka vastanud, et korteriühistute hoovialade valgustuse jaoks tahab linn tulevikus samasugust toetust korraldada nagu hoovialade korrastamiseks. Linn vastutab üldise tänavate valgustuse eest ja kui seal on rikkeid ja puudusi, siis informeerige sellest palun ELTEL Networks või linna kodulehte või helistage abi telefonil. Sealt liigub info edasi asja korraldavatele inimestele.

Mind huvitab kuuldud lugu. Nimelt väidetakse, et Toomas Takkis ja Urmas Sepp ei suutnud kaitsta linna huve golfi nõukogus(linnal üle 70% osalus), milles see mittekaitsmine seisnes, kas linnale tekitati kahju? Kas süüdlased saavad karistatud? Kas tegemist oli korruptsiooniga?
Anonüümseid vihjeid põhimõtteliselt ei kommenteeri. Ärme unustame, et nende meeste juhtimisel äriühingu nõukogus on valmis saanud asjatundjate sõnul üks Põhjamaade paremaid golfiväljakuid.

Lapsevankriga jalutades näen linnavahel IGA PÄEV suuri hulkuvaid hundikoeri. Leian, et need on mulle ja minu lapsele ohtlikud, sest loom on loom ja kunagi ei tea mis lõhn või asi talle ei meeldi ja ta tigedaks teeb. Kardan et ei suuna end ja oma last nende eet kaitsta. Kas on plaanis ka koertega midagi ette võtta?
Koertega on selline lugu, et tegelikult on igal loomal ju peremees, kes ta endale pereliikmeks võttis ja ka vastutab tema eest nii headel kui halbadel päevadel. Kuressaares saab informeerida nn. hulkuvast, teisisõnu lohakile jäetud loomast MTÜ Saaremaa Lemmikloomade turvakodu võis siis Kuressaare Linnamajandust, kes siis abinõud tarvitusele võtavad.

Kas peate õigeks eesti omavalitsuste ja riigiasutuste juhtimises toimivat praktikat, et andis partei ameti, küll annab ka mõistuse? Peaasi et nägu rahvale tuttav oleks. Et ole pilli-, pulli- või pallimees, vahet pole, kui aga valimistel parteile hääli tõid, küll juhtimisega ka hakkama saad.
Kui Teil on demokraatliku ühiskonnamudeli kõrvale pakkuda midagi paremat, saate arvatavasti suure ühiskonna edendamise preemia. Praegu otsustab rahvas valimiste päeval ja vahepeal oma esindajate kaudu volikogus.

Miks golfiala on kogu aeg valgustatud kuigi seal midagi ei toimu, aga mujal linnas on pimedaid tänavaid, kus elavad inimesed pidevalt?
Seal on valgustatud linnatänav, kus saavad liikuda kõik linnaelanikud ja ka külalised. Kui linnas on valgustamata tänavaid, palun informeerige koheselt kas ELTEL Networks, kes valgustuse eest vastutab, või saatke info linna kodulehele või kasvõi linnapea abile, sealt jõuab info vajalike inimesteni.

Kas järgmiseks hooajaks (suveks) tehakse Smuuli tänaval asuv populaarne noorte vabaajaveetmise koht “skatepark” korda? Praegu on see vägagi kehvas seisusja rampide peal on ohtlik sõita. Kas on võimalik sinna uusi aktraktsioone soetada?
Neid rajatisi on remonditud ja see on Kuressaare Spordikeskusel ka edaspidi kavas. Kas täielikult uuendada? Jah , aeg on käes. Veel sel aastal tehakse täiendavaid investeeringuid kõikidesse väiksemate laste mänguväljakutesse  (uued vahendid). Skatepargi uuendamine peab olema järgmise aasta plaanis just väljaspoolt raha hankimise kavades.

Kas Teie meelest on öiglane proportsioon,kus Spordikooli kohamaksumus on ca 10000 EEK/laps/aastas ja linna jagab spordiklubidele pearaha 2500 EEK/laps/aastas?
Kui küsija peab silmas, et ühe Spordikooli kohamaksu eest saaks klubides n.n. ära koolitada 4 noort, siis on see kindlasti kaalumistväärt mõte. Kui peetakse aga silmas klubide pearaha suurendamist, siis praktika on näidanud, et spordiklubidele pakutavatele pearahadele on olemas konkurents, mis viitab sellele, et selle raha eest ollakse valmis tegutsema.

Millised on teie arvates Kuressaare (ja selle lähiümbruse) 3-4 kõige suuremat sotsiaalprobleemi?
Lähiümbrus on Kaarma vald, mõistan seda nii.
See pole küll meie probleem, kui juba praegu teenindame suurt arvu naabervaldade lapsi ja noori lasteaedades ja koolides ja huvikoolides. Töötus võib kujuneda suuremaks probleemiks kui seni. Laenuga muretsetud kodude ja laenude tagasimaksmise pinge võib tõusetuda tõsisemalt kui kunagi enne. Kuid ega pangad ju kortereid ja maju tühjaks jäta. Eks siis võib muutuda eraomandis olevate ja üürikorterite arvuline suhe mingil määral. Kuid kunagi pole olnud, et kuidagi pole olnud.
Linnal on sotsiaalsete pingete puhverdamise võimalused alati olemas.

Küsimus: Kas kuresaare linnavalitsus annab toetust neile kes tulevad mandrilt kuressaarde õppima ja kavatsevad siia elama jääda?
Linnal on võimalus anda munitsipaalelamispind nende erialade inimestele, keda linnal hädasti vaja (nagu mõne kitsa eriala arstid, kui tuua üks näide.) Lihtsalt kavatsust me toetada ei saa, kuid kui on konkreetne mõte, tuleks vajadusel linna võimalustest konsulteerida linnavalitsuse vastava osakonnaga (Sotsiaalosakond)

Kas mingil hetkel hakkab linn politseilt saadud soovitusi ka teoks tegema(parkimine, kaamerad, sebrade valgustus jne)?
Videokaamerate projekt on valmis. Järgmise aasta eelarves on rahastamine nleja kaamera paigutamsieks kekslinna. Need on jälgitavad nii politsei, turvafirma kui linnavalitsuse ametniku poolt. Parkimine on meil jätkuvalt tasuta. Parkimise kord, kõik liiklusmärgid vaadatakse madalhooajal koos üle politsei ja liikluskomisjoni poolt. Head kaaslinlased, pargime ise õigesti, siis ei jää ka külalistel muud üle kui parkimiskultuurist ja reeglitsest kinni pidada.

Millal Te aru saate, et Kuressaare Sõnumid on raha raiskamine. Miks ei võiks linn oma teateid edastada nagu teevad seda omavalitsuses?
Meie linna leht on võrreldes teiste linnade samalaadsete lehtedega väga mõistliku hinnaga. Lubagem siiski volikogul otsustada.

Iga-aastal kordame vanu asju. Kas tõesti ei ole võimalus korraldada tööd nii, et talv ei tuleks meile ootamatult. Kas ei oleks võimalik reageerida olukordadele kiiremini ja mitte loota, et äkki muutub või mida iganes… Nüüd on vihm, kuid sellest lumesodist ei suudeta ikkagi ka sõidetavamaid peatänavaid puhtaks teha, rääkimata siis kõrval tänavatest. See on uskumatu küll!
Edastan Teie pahameele avalduse asjaomastele isikutele.

Kas Kuressaare linna/või vastava allasutuse eelarvesse on/oli planeeritud reaalset raha lumekoristuseks 2007/2008/2009 ?
Jah on. Eelmisel aastal on seda ka kasutatud. Üks lume väljavedu linnast läheb maksma 100000 – 200000 krooni vahelise summa. Kui on sulailm ees, siis tuleb kaaluda äravedamise otstarbekust.

Tere! Küsimus jällegi lume koristusest. Kas Teil on infot kas ja millises mahus toimus Kuressaares lume koristus ja tänavate puhastus 26.11 õhtul? Tingimused olid ju küll soodsad -sooja +5 ja lumepudru pehme ja vesine. Peaks ju küll lükatav olema. Paraku on mul jäänud mulje, et suhtumine on see – kui peale lumesadu korra sahk läbi tänava sõidab ja jälje sisse lükkab siis on kõik sest raha kokkuhoiu mõttes pole rohkem ju teha vaja – niikuinii sulab ise ära.
Ja palun vastake ausalt kas Teie isiklikult autoga sõites olite rahul 26.11 Kuressaares oleva kuumaastikuga ja peate seda normaalseks. Ja kas jäite rahule allasutuse tööga selle aasta esimese lume koristusega. Millised ettepanekud võiks olla kui sel tallvel veel kord lund sajab? Suur tänu vastamast!
Linn on jagatud neljaks koristuspiirkonnaks. Linnamajandusel endal on kaks autot ja üks traktor. LM tellib tehnikat juurde teistest firmadest ja FIE-delt. Ja esimese lume tulekuga korjati koristamiseks kokku kogu linnas olev vaba tehnika, mis saada on. Ega nad käed rüpes ei istu, kuid arenguruumi on ka lume koristamise vallas. Minu ettepanek puudutab ilmselt lumekoristuse alguse ajastamist.
Ärme unustame, et linna heakorras on toimunud head muutused, investeeringud kaasaegsesse tehnikasse on toonud kaasa kvalitatiivseid muutusi ja see suund jätkub.

Kunaseks saavad teed ja kõnniteed sellisesse staadiumisse et oleks võimalik kuiva jalaga koju ja tööle saada. Rohu tänav pole sahka näinudki. Kas ma pean ise võtma lume labida ja lükkama selle plöga enda eest ära et ma saaks liikuda kuiva jalaga . Kõnniteed ja lahtilükkamatta teed on nii libetad ,et võib uiske kasutada. Mida ette võtate? Aitäh, kodanik.
Lume koristamine tänavatelt on hiljaaegu loodud Linnamajanduse ülesanne. Teades ilmaprognoosi suure sula kohta võeti vastu otsus, et lund seekord linnast välja ei veeta.
Mis puudutab kuiva jalaga liiklemist, siis kindel abinõu on kõnniteede alune küte, mis ülemaailmse energiaressursside vähenemise kontekstis pole reaalne. Praegu peame lootma, et kõik, kel kohustus oma koormisala korras hoida (oma maja esine kõnnitee), seda ka teeksid.
Saan tuua mõned head näited – Hambapolikliinik, Lasteaia 1 esine, Eesti Apostliku Õigeusu kirik ja ka väga paljud eramajad ja korterimajad. Kõiki ei jõua kahjuks ette lugeda.

Tere! Küsimusi on mitu: Kas Teil on palju sõpru? Kas Te olete önnelik? Kus Te elate aastal 2015? Ütelge midagi head. Aitäh ja pidage meiega vastu.
See oli endise kolleegi kadunud Urmas Oti lemmikküsimus, mida talle meeldis jutu sisse susata: ütle, kas sa oled õnnelik. Õnn on hetkeline tunne ja enamasti viiv, mis hajub kiiresti argipäeva askeldustesse.
Mul on mõned väga head sõbrad, kes on mu kõrval olnud nii rasketel kui kergematel aegadel ja need on väga hinnalised sõbrad.
Kus olen aastal 2015? Miks mitte Kuressaares ?

Inglastel on ütlemine, et ”Ma pole piisavalt rikas, et osta odavaid kingi”. Ometi on Kuressaare ja Saaremaa suund kulutada võimalikult vähe Saaremaa põhilise sissetuleku, turismi edendamiseks. Saaremaa Turismi juhi leidmiseks kuulutasite välja vähempakkumise hinnaga 10 000 krooni kuus, maksud maha. Kas te tõesti arvate, et sellise palga eest leiate tegusa ja võimeka inimese Kuressaaret ja Saaremaad tutvustama? Saaremaa tunnuslause lasete koolilastel välja mõelda, sest see on TASUTA? Golfiraja teete valmis ligi saja miljoni eest aga selle tippjuhi tahate saada vähema kui 45 tuhande eest? Kas Te ei leia, et selline koonerdamine teeb Kuressaarele ja Saaremaale suurt kahju? Kas Te ei leia, et peaks kaasama professionaale Saare Golfi juhtimisse? Kas profesionaalne golfimängija on Teie arust ka parim juht golfiväljakule? Sellise metoodika järgi oleks siis patsient parim juht haiglale ja jääks vaid ette kujutada kes peaks Seewaldit juhtima?
Kuressaare on kulutanud turismi edendamiseks Kuressaares ja ka kogu maakonnas arvestataid summasid. Esiteks rahastab linn kogu maakonda teenindavat turismiinfo punkti, toetame SOL-i kaudu ühiseid turismiporjekte, linna eestvedamisel on kirjutatud ja raha taotletud suuremahuliste turismiturunduse porjektide rahastamiseks, linna keskkonda ja elukvaliteeti arendades loome lisaatraktiivsust kogu linnale, kõik infrastruktuuri projektid, mis teostatud mere ääres, teenivad turismimajanduse huve ju ka oma linna inimeste elukvaliteedi parandamise kõrval.
Mis puudutab juhtide palku, siis ega äriühingus ikka rohkem palka ei saa, kui majandustulemused võimaldavad. Golfi juhtimises on tehtud muutusi arvestades, et väljak peab end efektiivselt majandama hakkama, ja ka parema palga teenimine pole välistatud, kui majandustulemused seda võimaldavad.
Aga kõik konstruktiivsed ettepanekud palun edastada oma nime all Saaremaa Golfi AS – juhtidele.

Te kuulute reformierakonda, kuidas on Teie meelest erakond Saaremaal arenenud, mis seisus on? Kas erakonnas on olemas ka mantlipärija Teie tööle?
Reformierakond on kaasanud oma ridadesse palju uusi noori inimesi, kindlasti on nende seas ka mantlipärija.

Kas kavatsete kandideerida riigikogusse, kui jah, siis millist kasu Te võiksite seal Saarlastele tuua?
Te peate silmas järgmisi Riigikogu valimisi, mis veel kaugel. See küsimus oleks õiglane esitada praegustele saadikutele. Kasu on otsene ja kaudne. Saab mõjutada rahastamisotsuseid oma regiooni kasuks, teha lobbytööd siinsete teemade teadvustamiseks ja loomulikult on tähtis olla Saaremaa patrioot.

Millised on plaanid Kuressaare 5. Lasteaia remondiks?
Projekteerimine on lõppemas, tehakse veel projektiparandusi. Raha on taotletud nii KOIT kavast kui nn. rahvastikuministri rahadest. Kui rahaotsused on ametlikud , võib ehituseks lahti minna.

Kas kunagi saab asfaltkatte ja valgustuse Loode Tammikusse viiv jalgrattatee?
Kui tekivad vabad ressursid, siis ikka. Kuid tee kvaliteet on ju hea ja sõita saab hästi.

Kenasti valgustatud kergliiklustee rajamine paralleelselt Marientali teega on suureks rõõmuks paljudele. Jääb lootus,et need projektid jätkuvad.Olen tähele pannud,et sellel teel põlevad lambid terve öö läbi.Ehk saaks kokku hoida kui need 24.00 – näiteks 6.30 ära kustutada?
Olen kindel, et kui tekitaksime säästurezhiimi ja kustutaksime tuled ära,teeme mõnele hilisele liiklejale jälle liiga. Kuid põhimõte, säästlikkus, on õige! Tahan tunnustada siinkohal Saarte Teedevalitsust ja tema partnereid, kes linnaga nii meeldivat koostööd tegid ja nii hea tee valmis ehitasid.

Kas toetate mõtet, et politsienikud võiksid meie linnas liikuda rohkem jala, jalgrattaga ja ratsa kui autoga?
Head sõbrad, politsei liikleb meil siin igatmoodi. Ratsa ma ei pea vajalikuks. Liiga väike linn selleks, et suure loomaga siin ringi liikuda. Ja inimesed ka kenad rahulikud.

Kas tulete tööle jala või autoga?
Enamasti autoga, kuid liiklen ka jala ja jalgrattaga.

Ei mõista, mis sel golfil häda. Mõttetu tühermaa sai korda ometi ja küllap neid golfiharrastajaidki tuleb. Mind huvitab see, et kui palju linn reaalselt sinna projekti raha on pannud, mitte maatükina? Ja kui palju see tegelikult moodustab kogu kuludest ja kui kiiresti see linnale ära tasub?
Volikogu otsusega on rajatud sinna linnatänav ja parkla 3 miljoni krooni eest, samuti suurendas linn sel aastal oma osalust suunatud aktsiaemissioonil. Golf hakkab asjatundjate prognooside järgi kasumit teenima mitte enne 3-4 aastat. Kaudne kasu hakkab kohe tööle, linnal ilus piirkond tervise edendamiseks,kusjuures ka mitte -golfi harrastajatele, turistidele lisaatraktsioon, mis eriti oluline kui rääkida ühe väikese linna konkurentsieelistest.

Milliste põhimõtete alusel linn golfi arendamist toetab?
Kas olete nõus sellega, et linn peaks toetama spordiprojekte, mis on a) kõige laiemale rahvahulgale kättesaadavad, st ei vaja erioskusi, erivarustust, kallist piletit, ning b) Saaremaale omased, nagu nt meresport või Eestis laialt populaarsed, nt korvpall? Kas linnal on eelnevates punktides kõik töö tehtud ja raha jäi üle?
Kõik otsused golfi kui ühe spordi-ja turismivaldkonna arendamiseks on tehtud juba varasemalt eelmiste volikogude koosseisude poolt. 2008.a. sai väljak valmis. Olgem ausad, see et linnaäärne tühermaa on muutunud atraktiivseks tervist, sporti ja turismi edendavaks piirkonnaks, kuhu võib jalutama minna iga linnakodanik ka ilma varustuseta, on lisanud ka linnarahva tervisliku elustiili edendamiseks hea lisavõimaluse. Kuressaare toetab väga erinevaid spordialasid, on rajanud häid ja rahva seas väga populaarseid spordirajatisi ( Kuressaare Spordihoone, kui tuua vaid üks näide), toetab nii merisporti, laste purjetamist, ka korvpalli jt. alasid. Kokku toetatakse linna eelarvest laste ja noorte sportimist pearaha põhiselt 20- l spordialal.

Kas Teile meeldib Kuressaares elada või ootate juba, et saaks pealinna tagasi?
Olen elanud Kuressaares 14 aastat ja see siin pole minu jaoks midagi, millest tahaksin kiiresti eemalduda. Tabasin end hiljuti Tallinnas teed ületades arusaamalt, et minust on saanud väikelinna elanik sõna otseses mõttes.Olin sõiduteele astudes erakordselt ettevaatlik, sest seal viisakust jalakäijate suhtes palju vähem kui Kuressaares. Kuna linn ehitab jalgrattateid järjest juurde,kasvab kindlasti turvaliselt jalgrattaga liiklejate arv.

Kas teie kui endine ajakirjanik, olete kunagi piinlikust tundnud meie linnalehe taseme pärast? Kas te Kaarma valla lehte olete kunagi näinud? Kas ka linnaleht võiks analoogselt olla informatiivne ja asjalik? Ja maksumaksjale kordi odavam.
Linnaleht, kui peate silmas Kuressaare Sõnumeid, ei ole sugugi kallis leht. Kui võrrelda teiste linnade samalaadsete lehtedega. ( Hinna sees on toimetamine, kõik tehnilised tööd, kojukanne jms. ) Mis sisusse puutub, siis loomulikult oleks hea kui sel oleks Washington Post `i tase. Palun Teid täpsustada oma etteheiteid lehe taseme suhtes. Kui võimalik, saatke see arvamus linna või ajalehe maili aadressil. Loodan, et mitteanonüümne esinemine ei pärsi Teie konstruktiivset kriitikat.

Kuidas te emotsionaalset tulete toime situatsiooniga, kus linna juhib tegelikult Koov, nõustab Alt ja Co? Miks te sellise situatsiooniga nõustunud olete?
Prantslastel on ütlus, et iga eduka mehe selja taga on mõni tark naine. Võib-olla Eestis on siis vastupidi. Nali naljaks, Eesti on demokraatlik riik ja juhtimisprotsess ei ole ainuisikuline. Ja ammugi ei saa Urve Tiidusest kunagi alfa isase stiilis autoritaarset juhti.

Miks planeeritakse anda ooperipäevadele lisatoetust samal ajal kui mujalt hoitakse kokku?
Kokkuhoid tuleb igas valdkonna , sest uue senisest konservatiivsema üksikisiku tulumaksu prognoosiga, teeb linn muudatusi kogu eelarves. Kuid ärme unustame, et uus kvaliteet ooperipäevade korraldamisel on lisaraha väärt.

Mida võtta ette tänavatel parkivate autodega, tänu kellele ei saa lund lükata? Kas need autod ei võiks oma hoovis seista?
Loodetavasti loevad ke autoomanikud Teie mõistlikku ettepanekut.

Kas on võimalik ning millisel määral oleks Saaremaalt sirgunud ning praegu välismaal õppivatel noortel saada oma kodulinnalt stipendiumit õpingute toetuseks ?
Selliseid stipendiume jagab Saaremaa Omavalitsuste Liit, kus Kuressaare linn on suurim liikmetasu maksja. Taotlused saab esitada iga aasta 1. novembriks.

Tere! Palun öelge, millal rekonstrueeritakse Tallinna maantee? Ning üks küsimus veel maantee koha pealt: Kas sinna tulevad ka jalgrattateed? Kuressaare kui Eesti Tervisepealinn (kunagi oli, on vist ka praegugi?) on viimastel aastatel oma jalgrattateede arendamisega olnud Eestis teistele eeskujuks, loodetavasti jätkatakse seda joont ning tehakse need teed ka linna peamagistraali äärde? Arendaksime tervislikke eluviise, vähendaksime liikluskoormust, inimesed hakkaksid rohkem jalgratastega sõitma..
Olen kindel, et jätkame seda jalgrattateede rajamise programmi (arengukavas kas kõik sees). Valminud on uus jalgrattatee projekt, mis ühendab senised teed ja loob ka peatänaval turvalise võimaluse jalgrattaga liigelda. Taotleme rahastamist.
Tallinna tänava remont on arengukavas ja see pole odav, kuid otsuse tegemine sõltub reaalsetest rahalistest võimalustest ja loomulikult kohaliku kogukonna kokkuleppest, et vaat just nüüd on see kõige pakilisem ja rahaliselt kõige jõukohasem asi- remontida Tallinna tänav. Siis saab alustada.

Mis on Teie järgmised ambitsioonid poliitikas?
Hoida poliitikas jätkuvalt inimlikku joont.

Kas loodate ka aasta aja pärast linnapea olla?
Minu volitused linnapeana kestavad järgmiste kohalike valimisteni oktoobris 2009.

Tere. Kuressaare Koalitsioonilepingus on punkt 61: “Teisaldame hiljemalt 2009. aastal lume kõigilt kõnniteedega tänavatelt.” Mina ei saa sellest aru, kuidas seda mõista tuleb? Ja kuidas on kulgenud puntid 80: “Alustame läbirääkimisi riigiga piirivalve raadiomasti kesklinnast väljaviimiseks.” ja 82: “Vajadusel toome linna liiklusreguleerijad.”?
Lume teisaldamiseks on teatud summad eelarves ette nähtud. Iga kord tehakse otsus lume vedamiseks siiski konkreetsest ilmaprognoosist lähtudes. Seekord, teades, et ees on plusskraadidega päevad ja lumi sulab, otsustati mittevedamise kasuks.
Piirivalve raadiomasti eemaldamine pole päevakorrast maas, kuid seondub kõigi teiste logistiliste otsustega, mis puudutavad riigi jõustruktuure. Liiklusreguleerijaid on vaja erandjuhtudel, selleks on meil ka politseiga kokkulepe olemas. Parim liiklusreguleerija on kultuurne ja iseennast ja teisi austav liikleja

Tere, Mida Teie proua linnapea arvate, kuidas on võimalik edasi elada kui töökoht koondatakse või on võimalik töötada vaid osalise tööajaga, see tähendab, et palk on väiksem või seda enam ei olegi, aga korteri laen on vaja maksta, lapsed koolitada? Inimesed on arvestanu oma võimalustega ja nüüd on olukord sootuks teine. Kuidas hakkama saada?
Välismaal ei ole ka enam nii palju töökohti.
Teie küsimus on lähiajal ilmselt nii mitmelgi keelel. Pean tunnistama, et ei kuulu ka ise nende õnnelike hulka, kel 100 % kindlus kogu aeg homse päeva suhtes olemas. Mis mind siis aitab – mitte kunagi ei saa alla anda, alati peab uskuma, et halvemate päevade järel tulevad paremad päevad ja kogu aeg tuleb otsida enda arendamiseks ja töö tegemiseks uusi võimalusi. Usun vaimse jõu mõjusse, kui mõelda negatiivselt, lähebki nii, kui positiivselt, on lootust, et läheb paremini. See on mind aidanud. Head õnne Teile. Ja olgu Teie kõrval inimesi, kes Teid toetavad.

Tere! Keda kutsute külla – Kleopatra, Periklese, Karl XII, Peeter I, A.Schliemanni, A.Nobel, J.Aldrige , F.Nansen, M.Hodorkovski, Condoleeza Rice, Tiina Mõis, Leelo Tungal? Tänan.
Väga hea küsimus! Kas võin Teile anda üle parima küsimuse auhinna? Kui saadate oma andmed aadressil urve.tiidus@kuressaare.ee
Külla kutsuksin nad kõik. Kahjuks kõiki enam ei õnnestu siinilmas kohata. Condoleleza Rice oleks kindlasti üks esimesi, kes kutse saaks.

Print Friendly, PDF & Email