Muhu uudised: Teeme Muhu murdes entsüklopeedia? (2)

Muhu uudised: Teeme Muhu murdes entsüklopeedia?

 

Muhulase leht oo ilmun. Muhu muuseum, noordekeskus, Liiva ja Hellamaa roamatukogud oo köima pannud uie murdevõistluse. Nad mõtelsid, et sedakorda tuleks muhu murdes hakata entsüklopeediad kirja panema.

Esteks tuleks muidugid välja mõtelda, mismoodi sõuke sõna võiks Muhu soare peal kosta. Kis tahab, võib paljast märksõnastiku kirjuta – et, sedand, kirjutad ühe tähe ja sõnna taha nimetad selle tähega hakkavad tähtsad muhu sõnad.

Kellel rohkem mahti mõtelda, see võiks sõukse pisikse jutu koa juure kirjuta, mis nee kangeste tähtsad asjad vähe ää seletavad. Omad valmis tööd soab anda Liiva või Hellamaa raamatukoguse hiljemaste Tooma Juhani sünnipäeva aaks, mis oo 18. veebruaril 2009. Auhinnad ja tänamise kirjad soaje kätte emakeele päeva märtsikuu sihes. Et olge aga siis ruttus!
Noordele ja vanadele muhu luuletajatele-kirjanikele andasse teada ja tuletatse meele, et tulge ja jäädvustage oma loome CD plaadi peale. Seda soab tiha noordekeskuses, kus vajalik tehnika olemas. Arnekiga tuleb jälle aeg kokku leppida.

Muhu Museumis peetse 27. novembril kellu 17 vanade laulude õhta.
Muhu Muuseum valmistab ette näitust rahvakunstimeistrite koondise UKU Orissaare osakonnast. Seal tegid tööd koa paljud muhulased. Kis tahab ja soab, võiks loovuta näitusele panemiseks mõne UKU eseme. Kis tahab, et ta kindaste UKU meistrite sihes oleks ää nimetatud, andke omast kindlaste teada, see ajaloolõik tuleks täpseste talleta.

Aado Keskpaik annab teada, et arvuti algõpetuse õpperühm õpetaja Urmo Saksa eestvedamisel hakkab peale esmaspäe, 1. detsembri õhta kellu 18 Muhu põhikooli arvutiklassis. Inglise keele grupp õpetaja Tiina Tuulmägiga hakkab neljabe, 4. detsembril kellu 18 koa Muhu põhikoolis. Mõlemase õppemise rühma soavad tahtajad veel juure tulla, kut esimese tundi kohja peale tulla.

Uieks käsitöökursuseks oo korvipunumine, mise õpetajaks oo Kalev Kuris. Esimene 4-tunnine õppemine oo Hellamaa Külakeskuses laupa 29. novembril algusega kellu 10. Kis tahtvad tulla, andke omast Tiina Jõgile teada.

Muhu valla sotsiaalkeskuse juhataja kt Aino Rummel kirjutab lahti 1. veebruarist 2009 muutuva pensionide, toetuste ja hüvitiste maksmise korra.
Noortekeskuse juhataja Arnek Grubnik oo kirja pannud sõukse kena loo – Valguse andja, ehk mõned küsimused eeskätt lapsevanematele. Arnek kutsub julgemid ja hoolivamaid avatud diskussioonile Muhu noordekeskusesse. Selle laupa, 29. novembril kellu 12 aegas sõitvad Muhust läbi kari jõuluvanasid, kis lähtvad Kuressaare linna konverentsile. Nad tegavad Liival vahepeatuse. Lähme voatama!

Tuleva esmaspe hakkab jõulukuu peale. Selle omingu tegavad lapsed Liival päkapikkude rongkäiku, olge valvsad ja kis soavad, minge voatama. Ületuleva nädali 12. detsembril pidavad lapsed koolimajas oma V jõululaata.

Teada andasse, et Saare Dolomiit teeb Koguva karjääris omale kuuluval maa-alal tööpäevadel kellu 8–17 lammutus- ja korrastustöid.
Oome oodetse Muhu lasteaa endiseid ja paergusi töötujud kellu 14. 30 lasteaa saali pidulikule kontsert-aktusele. Kis veel põle jõudn, siis viimane aeg oo oma vaim minemise valmis panna ja omast lasteaida teada anda – et vastuvõttajad teaksid ennast vajalikult ette valmista. Head pidutuju lasteaa rahvale!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email