Kaarma valla 2009. aasta eelarve väheneb kolmandiku võrra

Kaarma järgmise aasta eelarve esialgne maht on umbes kolmandiku võrra väiksem kui käesoleva aasta eelarve.

Kui sel aastal on Kaarma valla eelarve suurus 76, 3 miljonit krooni, siis 2009. aastal on eelarve tulubaasiks esialgselt planeeritud 51,7 miljonit krooni, mida on 32,2 protsenti vähem. 2007. aastal oli Kaarma valla eelarve maht 64,2 miljonit krooni.

Uue eelarve eelnõu ei sisalda veel vahendeid kohalike teede korrashoiuks ja täpsustamist ootavad riigieelarvest sihitusega eraldatavad summad.
Ehkki füüsilise isiku tulumaks kui suurim tuluallikas peaks järgmisel aastal neli protsenti kasvama, tuleb tagasilöök investeeringutoetuste osas, mis on 25,4 miljonilt kroonilt langenud umbes kolmele miljonile kroonini.

Möödunud aastal võttis vald laenu üle kümne miljoni krooni, uuel aastal laenuvõtmist ette näha ei ole ja kõik investeeringud on plaanis teha omavahendite arvel.

Järgmise aasta eelarves vähenevad Kaarma vallavolikogu tegevuskulud 6,7 protsenti, kahenemine toimub eelkõige koolituskulude arvel. Kaarma vallavalitsuse järgmise aasta tegevuskuludeks on kavandatud 5, 4 miljonit krooni ehk 3,8 protsenti vähem kui tänavu. Oluliselt on vähendatud lähetus- ja koolituskulusid ning sõidukite ülalpidamis-, inventari ja infotehnoloogiavahendite soetamise kulutusi.

Seoses kinnisvara hindade langusega ei näe Kaarma valla eelarve järgmisel aastal ette varade müüki.

Print Friendly, PDF & Email