Kaarma tõstab prügiveotasu (3)

Kaarma vallavolikogu kavatseb 1. jaanuarist tõsta Kaarma valla elanike jäätmeveo korraldamise tasu praeguselt 100 kroonilt 200 kroonile iga pereliikme kohta aastas.

Viimati tõsteti prügiveotasu Kaarma vallas aasta tagasi, kui hind tõusis pereliikme kohta 50 kroonilt 100 kroonile.

Kaarma valla elanikud tasuvad jäätmeveo eest vallavalitsuse esitatud arve alusel üks kord aastas.

2008 aastal on Kaarma valla prügiveosüsteemiga liitunud ligemale 1550 majapidamist üle 3700 inimesega, kellele lisandub veel otse OÜ Prügimehega lepingu sõlminud eramajad ning Kudjape korterelamute piirkonna elanikud.

Kaarma vallale teeb muret, et paljud valla territooriumil kinnistuid omavad isikud hoiavad kõrvale prügimaksu tasumisest valla kassasse. Võlglaste arv kasvab aasta aastalt.

Tõsiseks probleemiks on Kaarma valla konteinereid kasutavad naaberomavalitsuste elanikud, sest olmejäätmekonteinerite tühjenduskulud katab olulises osas vald. Lisaks tõusevad 2009. aastast jäätmete Kudjape prügilasse ladestamise ja samuti prügiveo tasud.

Print Friendly, PDF & Email