Linn ja KG said saarte kultuuri-programmist raha

Kultuuriminister Laine Jänes kinnitas saarte kultuuriprogrammi teise jaotuse projektid, seitse projekti, neist kaks Saaremaalt.

Rahastuse sai Kuressaare linnavalitsus saarte pärimuskultuuri suve “Kuressaares 2009” korraldamiseks (21 000 krooni) ning Kuressaare gümnaasiumi sihtasutusele eraldati gümnaasiumi 3.–4. klasside rahvatantsurühma rahvarõivaste osaliseks uuendamiseks 4970 krooni.

Ülejäänud raha saanud projektid olid esitatud Hiiumaalt, Vormsist ja Harjumaalt. Üldse esitati ministeeriumile seekord kümme projekti.

Print Friendly, PDF & Email