Kärla vald peab võtma 300 inimest eestkoste alla (11)

Kärla vald oli sunnitud looma uue koosseisuvälise ametikoha – teenistuja-eestkostetöö korraldaja –, et saaks võtta eestkoste alla Sõmera hooldekodu ligi 300 klienti.

Varem tegeles hooldekodu oma klientide eestkostega ise, kuid lähtuvalt perekonnaseadusest seatakse eestkoste inimese elukoha järgi.
Kärla vallavolikogu esimees Toivo Vaik ütles, et tegemist on probleemiga, mis nõuab vallalt küllaltki suuri rahalisi väljaminekuid, mida eelarves seni ette nähtud ei olnud.

Lisaks teeb Vaiku murelikuks asjaolu, et praegusel juhul on tekkinud seis, kus eestkostetavate võimalike tegude eest vastutab eestkosteasutusena omavalitsus.
“Õnneks ei ole midagi juhtunud, kuid kaitstud me selle eest ei ole,” nentis ta.
“Lisaks hooldekodu klientidele tuleb Kärla vallal aastas 1–2 inimese eestkoste seadmine, kuid sellega saab vald hakkama, sest need inimesed on pärit oma kogukonnast,” ütles vallavanem Enno Pildre.
Tema teada on Eestis praegu umbes 20 omavalitsust, kes sama teemaga kokku puutuvad.

Sõmera hooldekodu kliendid moodustavad laias laastus kuuendiku kogu valla elanikkonnast.

Print Friendly, PDF & Email