Kaitseliidu ülem kinkis Saaremaa malevale ohvitserimõõga

Kaitseliidu ülem kinkis Saaremaa malevale ohvitserimõõga

MÕÕK MALEVALE: Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste kinkis Saaremaa malevale 90. aastapäevaks ohvitserimõõga, mis on läbi ajaloo olnud tõhus ja hinnaline relv.

Reedel tähistati Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Kaitseliidu Saaremaa maleva 90. aastapäeva.

Eriliseks muutis maleva sünnipäeva Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste kingitus – ohvitserimõõk.

“Eesti kaitseväe ohvitseri mõõk on traditsiooniline vaba ja aatelise sõjamehe relv, ohvitseriseisuse väärikate traditsioonide ning tõekspidamiste sümbol,” ütles kolonelleitnant Lumiste hinnalist kingitust üle andes.

“Mõõk on kõikides kultuurides relvade kuningas, mõõk tähistab au, tõde, õiglust, kaitset, vaprust, korrastatust, võimu,” ütles ülem, märkides oma pidupäevakõnes ära ka tänaseid noori tegijaid, kes välja kasvanud just Saaremaa malevast.

Nii on kõrgema sõjakooli teise kursuse kadett Tiiu Naagel üks kahest naisest, kes praegu sõjaväelist kõrgharidust omandab.
Samuti kiitis Kaitseliidu ülem täna rahumissioonilt kojujõudvaid Saaremaa kaitseliitlasi Mario Maripuud ning Sander Randa, sest nende meeste kvaliteedimärk teenistuses on saavutatud ka Saaremaa maleva tubli töö abil.

Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kpt Toomas Luik tänas teenetemärkidega kaitseliidu tublisid liikmeid. Kaitseliidu Valgeristi teenetemärgi said Andres Jalakas ja Raivo Kabur, teenetemedali eriklassi Tiiu Sepp ja Martin Kosemets, II klassi teenetemedalid anti Edgar Krausele ja Maiu Välbele, III klassi teenetemedalid Nikolai Ottisele, Raivo Mölderile ja Neeme Lingile.

Kaitseliidu Saaremaa malev tänas oma rinnamärgiga Erki Jaaskat ja Maidi Tilka. Lisaks said tänukirjad koostööpartnerid ja malevlased.

Print Friendly, PDF & Email