Ministeerium lõpetab Saaremaal kaks aastat väldanud püügikeelu

Ministeerium lõpetab Saaremaal kaks aastat väldanud püügikeelu

VÄHKI LUBATAKSE TAAS PÜÜDA: Kaks aastat kehtinud lauskeeld lõpeb.
PEETER KUKK

Keskkonnaministeerium lubab tuleva aasta suvest Eesti vähirikkaimas piirkonnas Saaremaal taas jõevähki püüda, erandina jäävad keelualaks Põduste jõgi ja Laugi peakraav.

“Lauspüügikeeld ennast 100% ei õigustanud ja lõpmatuseni ei oleks otstarbekas lauspüügikeeldu ka rakendada,” ütles Oma Saarele keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus.
Tema sõnul näitas tänavune suvi – eriti sumpadest suures koguses leitud vähkide juhtum –, et kui püük on keelatud, tegutsevad röövpüüdjad üsna usinasti ja produktiivselt. Siiski oli püügikeeld vähikatku leviku takistamiseks vajalik.

Katk pole levinud

Herki Tuusi kinnitusel ei ole vähikatk kahe keeluaasta jooksul teistesse Saaremaa veekogudesse levinud ning Põduste jõe vähistiku täieliku ja Laugi peakraavi vähistiku osalise hukkumise tõttu on katku leviku oht mõnevõrra vähenenud.

Tuus rääkis, et uuringute andmetel ei ole Põduste jões pärast haiguspuhangut avastatud ühtegi elus vähki. Küll aga jäi Laugi peakraavis haigus pidama piirkonnas, kus vähkide arvukus on suhteliselt madal.
“Seetõttu pole veel selge, kas katkuseen on jões või mitte,” osutas Tuus. “Esmased indikatiivsed märgid näitavad, et võib olla, kuid Laugi peakraavis surnud vähkide analüüsid on saadetud uuringuteks välismaale ning tulemused peaksid peagi selguma.”

Varud heas seisus

Vähikatkust puutumata jäänud Saaremaa jõgedes on keskkonnaministeeriumi kinnitusel vähivarud endiselt heas seisus. Kuna pole olnud ka teisi faktoreid, näiteks põuda, mis oleks vähi arvukust negatiivselt mõjutanud. “Seega võib väita, et Saaremaa on endiselt vähirikkaim piirkond Eestis,” sõnas Herki Tuus.

Saaremaal saab vähipüügilube hakata taotlema 1. juulist 2009. Ühe ööpäeva ja ühe püügivahendiga püügiõiguse eest tuleb maksta 30 krooni nata ja 50 krooni mõrra puhul. Kokku on vähipüük tuleval aastal lubatud kaheksas maakonnas, Saaremaal väljastatakse lube kõige rohkem.

Print Friendly, PDF & Email