Kaarma kergitab lasteaedade õppetasu

Kaarma valla Aste ja Eikla lasteaias tõuseb sajalt kroonilt kahesajale igakuine õppetasu määr.

Kaarma vallavalitsuse plaani-finantsosakonna juhataja Elve Viljus ütles Oma Saarele, et praegu tuleb Aste ja Eikla lasteaias käivate mudilaste vanematel maksta igas kuus 100 krooni. Ta lisas, et ka uus, kahesajakroonine õppetasu on võrreldes linnas kehtiva maksuga pigem sümboolne.

Kuressaares on ühe lapse õppetasu munitsipaallasteaias 392 krooni, teise, kolmanda ja enama lapse puhul tasumäär väheneb.

“Oleme seisukohal, et ka Kaarma valla elanike lapsed võiksid käia rohkem oma valla lasteaedades, kuid praegu käib rohkem lapsi linnas,” sõnas Viljus. “Meie oma lasteaedades on kohti küll ja ka õppetasu on suhteliselt madal, seega tahame öelda, et pange oma lapsed koduvalla lasteaeda.”

Õppetasu uue suuruse kehtestamise määrust arutab Kaarma volikogu 27. novembril. Määruse eelnõu kohaselt ei vabasta lapsevanemaid õppetasu maksmisest lapse puudumine lasteaiast. Küll aga ei pea õppetasu maksma juulikuu eest ja 1. juunist 31. augustini juhul, kui laps ei käi sel perioodil lasteaias ja lapse puudumisest on ette teatatud eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.

Print Friendly, PDF & Email