Eesti Post otsib lahendust Pihtla kontori sulgemiseks (1)

Eesti Posti esindajad käisid Pihtla vallas arutamas, kas delegeerida praegu töötava kontori ülesanded võimalikele frantsiisipartneritele või asendada see motokandega.

Eesti Posti pressiesindaja Inge Suder ütles, et Pihtla postkontori võimalikust sulgemisest on hetkel vara rääkida, kuid vallaga on käimas läbirääkimised frantsiisikontori osas ning lahendusi otsitakse. “Oleme ka arutanud, kas praegu tegutseva postkontori rolli oleks võimalik üle anda mõnele samas kandis tegutsevale ettevõtjale. Mingeid konkreetseid leppeid hetkel sõlmitud ei ole.”

Muutuste vajadus on tingitud praeguse Pihtla postkontori ebaefektiivsusest. Kontoris tehakse keskmiselt 150 tehingut kuus, millest 138 on ümbrike ja postmarkide müük. Seetõttu ei peetagi kontori ülalpidamist ning selle töötajatele palga maksmist majanduslikult kasulikuks.

Frantsiisikontori, mis tähendab, et postkontori teenust osutab keegi teine, alternatiiv oleks motokanne, mida Eesti Post peab heaks lahenduseks. Motokande puhul tellib inimene kas telefonitsi või postiljoniga suheldes endale vastava koguse marke või ümbrikke, vormistab tellimusi ja makseid jne. Soovitud kauba või teenused toob postiljon inimesele koju kätte. Nii jääks ära ka postkontorisse minekuga seonduv ajakulu.

Suder kinnitas, et frantsiisipartneri otsimist arutatakse Saaremaal vaid Pihtlas, teistes valdades taolist teemat arutatud ei ole. Praegu tegutseb Saare- ja Muhumaal kokku 16 postkontorit ning Ruhnu saarel osutab postiteenuseid Eesti Posti frantsiisipartner.

Viimati suleti Saaremaal 1. augustist Pärsama postkontor.

Print Friendly, PDF & Email