Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia koostamisel

MTÜ Saarte Kalandus korraldatud arutelul keskendusid Riigikogu saadik Tarmo Kõuts ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kalandusvaldkonna hetkeolukorrale, mille korraldamine on jätkuvalt erinevate ministeeriumite vahel ning tekitab seeläbi ebakõlasid.

Ministri sõnul on eesmärgiks võetud kalandust puudutavad valdkonnad koondada ühe ministeeriumi alla. Samas on kahanenud kalavarud põhjustanud terava konkurentsi kalapüüdjate vahel, milles rannaelanikud on pigem kaotajaks jäämas.

Aastakümneid tagasi kalapüük randlast üksi ära ei toitnud ning oli vaja leida ka muid tegevusalasid. Samas olukorras on kalandus nüüdki, kus randlastel vaja leida lisasissetulekuallikaid (nt kalaturism).

Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia koostamist alustati visiooni loomisega tulevikust, millisena soovitakse kümnekonna aasta pärast piirkonda näha.
Töötati välja konkreetsed punktid, millest juhindutakse.

Taavi Nuum
MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email