Professor Margus Lopp: ma usun inimvaimu jõusse

Professor Margus Lopp: ma usun inimvaimu jõusse

 

Üleeile pärastlõunal Kuressaares Johani spaas Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) 90. juubeliaasta ürituste raames toimunud loengul märkis professor Margus Lopp: “Kuigi juba lähitulevikus on saabumas aeg, mil maailmas lõpevad nafta-, gaasi- ja muude fossiilsete kütuste varud, usun ma inimese intelligentsusesse ja sellesse, et probleem lahendatakse.”

Saaremaalt pärit TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna dekaani ja orgaanilise keemia professori Margus Lopi (pildil) seekordse loengu teemaks oli “Uue tsivilisatsiooni rajamine fossiilkütuste järgsel ajal”.
Naftast läbi imbunud

Kohe loengu alguses märkis professor, et praegune tsivilisatsioon on rajatud n-ö süsinik-süsinik seosel. “Nafta, gaas, kivisüsi, põlevkivi jne on kogu tänapäeva tsivilisatsiooni alus,” rääkis ta. “Võib isegi öelda, et oleme naftast ja gaasist lausa läbi imbunud, ja kui midagi siin muutub, muutub kohe ka kogu meie tsivilisatsiooni ilme.”

Teadlaste tehtud prognoosi kohaselt jääb fossiilkütuste uute varude avastamise kiirus praegu tunduvalt alla energia tarbimise kasvule. Näiteks juba paari aasta pärast saavutab oma tipu naftatootmine, gaasitootmise haripunkt ootab meid ees umbes paarikümne aasta pärast.

“See aga tähendab, et aega üleminekuks fossiilkütuste põhiselt ühiskonnalt uuele tsivilisatsioonile on meil umbes 50–75 aastat,” rääkis professor Lopp.
Praegu on veel raske täpselt öelda, milline saab olema uue tsivilisatsiooni ilme, jätkas ta. Selge on vaid, et tulevikuühiskond tähendab tagasipöördumist looduse juurde, mis tähendab, et uues tsivilisatsioonis peavad käibele tulema uued paradigmad, uued kombed ja käitumisnormid.

“Praegu on meie peamine ülesanne tegeleda selle uue tsivilisatsiooni materiaal-sete aluste väljatöötamisega,” tõdes professor. “Tänastele tudengitele tuleb õpetada uue tsivilisatsiooni põhimõtteid.”

“Ma usun inimkonna hoiakutesse ja intelligentsi. Tänane probleem on inimese tekitatud ja inimene selle ka lahendab,” lausus professor Lopp. “Oluline on vaid, et me jätkaksime hariduse andmist ja haritute toomist. Kui me seda suudame ka tulevikus, siis polegi meie olukord niivõrd lootusetu.”
TTÜ professori Margus Lopi loengut oli kuulama kogunenud umbes 50 inimest.

Print Friendly, PDF & Email