Kihelkonna maantee auklik lõik tehakse varsti korda

Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab Kihelkonna maantee lõik ringteest kuni Põduste jõeni varsti asfaltkatte alla.

Juba järgmisel nädalal tuleb asfalteerija Kuressaarde ja alustatakse Kihelkonna maanteega, edastas Kuressaare Veevärgi projektijuht Raivo Pedanik ehitaja teate.

Kihelkonna maanteel tegi Water Ser Lõuna-Eesti trassitöid juulist septembri alguseni. Pärast seda toimus torude kontroll, alles seejärel võis hakata asfaltkatet taastama.

Uut asfalti trassitööde käigus lõhutud teekatte asemele ootas Kihelkonna maantee paar kuud, kuid ükski firma ei võtnud seda tööd suurele koormusele viidates ette.

Projektijuhi sõnul peeti läbirääkimisi mitme asfalteerimistööde tegijaga.
Oktoobris ütles Raivo Pedanik Oma Saarele, et kujunenud olukorra pärast on lisaks liiklejatele mures ka tööde tellija ja töövõtja ning loomulikult püütakse probleem esimesel võimalusel lahendada.

Kihelkonna maanteel tegi Kuressaare linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse riigihanke korras töid AS Water Ser Lõuna-Eesti. Tööde tellija on Kuressaare Veevärk ja töid tehakse projekti “Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteem” raames.

Print Friendly, PDF & Email