Politseinikke tunnustati hea teenistuse eest

Lääne politseiprefektuur tähistas 12. novembril Pärnu teatris Endla Eesti Politsei 90. aastapäeva. Aastapäevaaktusel tunnustati teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest 19 Kuressaare politseijaoskonna töötajat.

Teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest ning seoses Eesti politsei 90. aastapäevaga autasustati politseipeadirektori aukirjaga Lääne politseiprefektuuri kriminaalosakonna Kuressaare kriminaaltalituse komissari Veigo Välit, hinnalise kingituse sai Lääne politseiprefektuuri Kuressaare politseijaoskonna juhtivspetsialist Anu Kivilo.

Politseipeadirektori tänukirja pälvisid teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest Lääne politseiprefektuuri vanemspetsialist Ave Saat, vanemkonstaabel Leino Rihkrand ja politseivaneminspektor Nils-Edvard Tennmann.

Politseiprefekti tänukirja said politseijuhtivinspektor Siiri Uulits ja juhtivkonstaabel Matis Sikk. Abipolitseiniku teenetemärk anti Heino-Kulno Tüürile.
Rahalise preemiaga tunnustati Kuressaare politseijaoskonna 11 töötajat.

Loe intervjuud politseijuht Aare Allikuga
www.omasaar.ee ja laupäevasest Oma Saarest

Print Friendly, PDF & Email