Pihtla volikogu jättis Kaali põhikooli saatuse lahtiseks (3)

Eilses Pihtla vallavolikogus oli üheks arutlusteemaks Kaali põhikooli edasine saatus.

Kuna Kaali põhikool on üks neist viiest maakonna koolist, mida õpilaste väikese arvu tõttu ei peeta n-ö jätkusuutlikuks, tuleb ka kooli pidajal ehk vallal öelda oma seisukoht haridusasutuse edasise saatuse suhtes.

Vallavanem Tõnu Hüti sõnul jääb tulevast õppeaastast kooli praeguse seisuga umbes 40 õpilast, kuid kool on saanud korraliku remondi, sinna on tulnud viimastel aastatel mitu noort pedagoogi ning seetõttu tuleb tõsiselt mõelda, mis saab edasi.

“Üks on kindel, Kaali kool jääb – on ta siis ühel hetkel 6- või 4-klassiline algkool –, kuid kinni seda ei panda,” lausus vallajuht.

Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe Peeter Paomehe hinnangul on tegemist väga hella teemaga ning ükskõik millise otsuse tegemiseks peab väga hoolega mõtlema.

Paomees tegi ka volikogule ettepaneku kutsuda kokku asjast huvitatud inimeste nõupidamine, kus osaleksid nii vallajuhid, pedagoogid kui ka lapsevanemad, et leida see kõige õigem lahendus.

“Võib-olla peaks, arvestades kooli asukohta, kool suuna võtma näiteks loodusainetele,” pakkus Paomees välja ühe võimaliku variandi.

Print Friendly, PDF & Email