Kavandamisel ettevõtjate ja MTÜ-de ümarlaud

Saaremaa ettevõtjate liidu (SEL) eestvedamisel toimub GO Spa konverentsisaalis 20. novembril ümarlaud teemal “Ettevõtjate koostöö kolmanda sektoriga”, kus otsitakse tulevasi koostöövõimalusi ning arutatakse avaliku sektori rolli selle koostöö toetamisel.

SEL-i pressiteatest võib lugeda, et ümarlaua arutelule on oodatud kõik ettevõtjad ja mittetulunduslike organisatsioonide esindajad, kelle tegevuse eesmärgiks on maakonna elu arendamine ja ettevõtluse edendamine koostöös teiste sektoritega.

Kohtumise tulemusena peaks tekkima tervikpilt erinevatest arendusorganisatsioonidest, nende rollist selles tervikus ning koostöövõimalustest teiste organisatsioonide ja sektoritega.

Ettekannetes tutvustavad organisatsioonid lühidalt, milleks nad on loodud, kes neisse kuuluvad (liikmed, asutajad), kelle heaks tegutsevad; milline on organisatsiooni konkreetne tegevus (või toetusvõimalused), mis aitab kaasa maakonna arengule ja ettevõtluse edendamisele; kellega koos ja mida saaks teha edaspidi.

SEL-i pressiteates on öeldud: “Sektorite koostoimimise parandamiseks on oluline omada kõigepealt infot, mis eesmärgil üks või teine ühing on loodud ning mille nimel tegutseb, sellelt pinnalt saab kavandada edasisi samme – mida koostöös ja senisest veelgi paremini ning efektiivsemalt teha.”


Ümarlaual on esindatud:

Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž – Anne Keerberg
Kuressaare Ametikool – Neeme Rand
Saaremaa Omavalitsuste Liit – Raimu Aardam
Saare Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond – Anne Jakunin
SA Ülikoolide Keskus Saaremaal – Maie Meius
Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutus – Helje Pent
MTÜ Saarte Koostöökogu – Ahti Kuris
MTÜ Saarte Kalandus – Taavi Nuum
MTÜ Saaremaa Kodukant – Elvi Viira
MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus – Villi Pihl
MTÜ Saaremaa Talupidajate Liit – Aivar Kallas
MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit – Robert Pajussaar
Ümarlaud algab 20. novembril kell 13 GO Spa konverentsisaalis Tori 2, Kuressaare.

Print Friendly, PDF & Email