Saarlased saavad maaelu mitmekesistamiseks 25 miljonit

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet määras Saare maakonnas maaelu mitmekesistamiseks investeeringutoetusi 24 taotlejale kogusummas 25,4 miljonit krooni.

Enam kui pooled taotlused Saaremaalt on seotud puhkemajade ehituse või juurdeehitusega. Tuntuim objekt on Pidula mõisakompleks, mille restaureerimiseks eraldas PRIA 1,56 miljonit krooni.

Eestis kokku eraldati mitmekesistamise toetust 278 taotlejale kogusummas 271,8 miljonit krooni. Maksimaalne toetussumma on 1 564 660 krooni.
Sadakond taotlust jäi rahuldamata ja üle 110 miljoni krooni jagamata, sest paljud taotlused olid vormistatud puuduliku dokumentatsiooniga – dokumente oli puudu või ei vastanud need nõuetele – või siis sooviti toetust objektidele, mille kulutusi nimetatud meede hüvitada ei võimalda.

“Näiteks tahtsid paljud ehitada, aga puudus ehitusluba. Kõige rohkem oli taotlusi kodu- ja puhkemajutuse alalt, aga kui dokumentatsioon kinnitas, et tegu on lihtsalt eramaja või suvila ehitamisega, siis selleks ei saa me toetust anda. Kes soovisid soetada autosid, veokeid, mootorpaate, said samuti eitava vastuse, sest sellised kulutused pole abikõlblikud,” rääkis PRIA menetlusbüroo juhataja Sigmar Suu.

Maaelu arengukava meetme 3.1 “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine” eesmärk on aidata maapiirkondades edendada maaettevõtlust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Print Friendly, PDF & Email