Laimjala vald tahab süvendada püügikohana tuntud Kuke oja

Laimjala vald tahab keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust rikkaliku särjepüügikohana tuntud Kuke oja alamjooksu puhastamiseks.

Laimjala vallavanema Vilmar Rei sõnul on Kuke oja merepoolne ots kinni kasvanud ning selle puhastamine parandaks kala koelmutele pääsemise tingimusi. Sõltuvalt tööde mahust ulatub süvendustööde maksumus poolest miljonist kuni miljoni kroonini.

Saaremaa keskkonnateenistuse jahinduse ja kalanduse peaspetsialist Jaan Ärmus ütles Oma Saarele, et kaladel kudemisele pääsemisega tegelikult probleeme ei ole, suurvee ajal pääseb kala Kuke ojja nii või teisiti. Küll aga muudaks kinnikasvanud ojasuu puhastamine maastiku kaunimaks ja võimaldaks seal paadiga liigelda.

Ärmus ütles, et kindlasti ei ole keskkonnateenistus nõus süvendustööde projektis toodud lahendusega, mis näeb ette süvendatud pinnase ladustamist oja lähedale hunnikutesse. “Kui süvendamiseks läheb, tuleb pinnas välja pumbata ja ümberkaudsetele karjamaadele laiali laotada,” lausus Ärmus.

Kuke oja on eelkõige väga tuntud koht särjepüüdjatele, kevadeti koguneb sinna kalamehi kogu Eestist. Ojas leidub ka arvukalt haugi, samuti lutsu ja ahvenat.

Print Friendly, PDF & Email