Kuressaarest saab keskkonna-sõbralike riigihangete pioneer

Kuressaare linnametnikud saavad koos Tallinna kolleegidega väljaõppe, kuidas koostada riigihangete tingimusi selliselt, et need arvestaksid rohkem keskkonnahoiuga.

Koolituse viib läbi Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus, kelle vastavasisulist projekti toetas ettevõtluse arendamise sihtasutus Norra ja Euroopa majanduspiirkonna programmist 808 200 krooniga.

“Euroopa Liidu tasemel on hakatud üha enam rääkima, et riigihanked ei tohiks baseeruda ainult odavama hinna printsiibil, vaid hangetesse võiks rohkem sisse kirjutada keskkonnahoiu ja sotsiaalseid printsiipe,” rääkis Oma Saarele projektijuht Viire Viss. “Näiteks autode, arvutite või teiste energiat tarbivate seadmete ostmisel peaks alati arvestama energiatarvet selle toote kasutusaja jooksul,” lisas ta.

Projekti käigus koostatakse omavalitsustele ja riigiasutustele juhendmaterjalid, kuidas kirjutada riigihangetesse sisse keskkonnanõudeid. Koos Norra partneritega viiakse riigihangete koostajatele läbi koolitused ning tehakse mõned piloothanked.

“Me valime Kuressaare linna hangete seast mõned hanked välja ja üritame sinna siis rohkem keskkonnaasju sisse kirjutada,” rääkis Viss. “Tulemusest saaksid õppida kõik Eesti riigi omavalitsused ja riigiasustused.”
Projekt algab 1. jaanuaril ja kestab kaks aastat.

Print Friendly, PDF & Email