Saaremaa õppekeskus sai raha pikaaegsete töötute projekti jaoks

Eelmisel nädalal tegi ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) juhatus esimesed rahastamisotsused Norra ja Euroopa majanduspiirkonna programmi raames.

Programmist soovis raha saada 52 projekti kogumahus 24,2 miljonit krooni. Saaremaa õppekeskuse projekti “Aktiivne töövahendus” kogumaht on rahalises vääringus 350 000 krooni, sellest 315 000 krooni tuleb eelpool nimetatud programmist.

Õppekeskuse juhataja Leonora Kraus ütles, et õppekeskuse projekt on mõeldud pikaajalistele töötutele ning saab teoks koostöös Kuressaare linnavalitsusega.

“Projekti eesmärgiks ongi Kuressaare linna pikaajaliste töötute, puudega inimeste ja toimetulekuraskustes olevate inimeste aktiivsuse tõstmine tööotsimisel ning seda nõustamise ja koolituse abil,” rääkis Kraus, kelle sõnul plaanitakse esmalt teada saada, miks inimesed on koju jäänud.

“Kindlasti on seal psühholoogilisi tegureid, hirmusid oma ebakompetentsuse ees,” rääkis pikka aega töötute probleemidega tegelenud Kraus.

Tema sõnul hõlmab projekt ka inimeste isiksuse arengu ja eneseotsingu koolitust. “Inimesed peavad mõistma, et neist endist sõltub väga palju, samas on paljudel vaja ka majandusalaseid ja muid elus toimetulemiseks vajalikke nõuandeid,” lisas ta.

Projekti raames abistavad Saaremaa õppekeskuse inimesed töötuid ka konkreetsete töökohtade leidmisel. Koostööpartneriks on õppekeskusele selles projektis Saaremaa tööturuamet.

Print Friendly, PDF & Email