Saarlased jagavad omavahel maaelu toetuseks 30 miljonit

Saarlased jagavad omavahel maaelu toetuseks 30 miljonit

KÜLAELU PUHKEB ÕITSELE: Laadlas suvel toimunud leivapäev meelitas kokku kümneid sõrulasi ja külalisi.

Paljuräägitud LEADER programm on kõnekoosolekute tasandilt jõudnud avanemise lävepakule, pakkudes järgmise kahe aasta jooksul kohaliku maaelu edendamiseks toetust 30 miljonit krooni.

LEADER meetme kohapealse korraldusega tegeleva MTÜ Saarte Koostöökogu tegevjuht Ahti Kuris ütles Oma Saarele, et järgmise kahe aasta jooksul nähakse Saare maakonnale ette kokku 36 miljonit krooni, millest projektide rahastamiseks läheb vähemalt 80 protsenti ehk 28,8 miljonit krooni. 20 protsenti saab MTÜ Saarte Koostöökogu kasutada enda arendamiseks ja ülalpidamiseks.

Saare maakonnale eraldatud toetuse lõplik suurus selgus esmaspäeval, kui põllumajandusminister allkirjastas käskkirja, millega MTÜ-le Saarte Koostöökogu eraldati täiendavalt 4,4 miljonit krooni lisaraha. Kokku said kohalikud tegevusgrupid üle Eesti lisaraha 52,7 miljonit krooni.

Toetuse taotlusi saab esitama hakata 2009. aasta teisest kvartalist, enne seda viib koostöökogu huviliste seas läbi koolitused toetuse taotlemise tingimuste kohta.

Agarad projektikirjutajad võivad aga juba täna võtta ühendust Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Mungaga, kes annab selgitusi, kuidas projekti kirjutada.

Mitu edukat projekti kirjutanud Kavandi kandi seltsi juhatuse liige Riina Aljas ütles Oma Saarele, et Kavandi selts kavatseb igal juhul LEADER meetme alt raha taotleda ja seda esmajoones Kavandi seltsimaja katuse remondiks.
“Aga jumal seda teab, head ideed võivad tulla lambist ju,” ei välistanud Riina Aljas mõne teisegi projekti esitamist.

Meetmest saavad raha taotleda kõigis Saare maakonna valdades (välja arvatud Kuressaare linn) registreeritud ja tegutsevad ettevõtted ja mittetulundusorganisatsioonid, mille tegevus on suunatud kohaliku elu edendamisele. Eelistatud on koostööl või ühistegevusel (tulundusühistud, ettevõtete koostöövõrgustikud, ettevõtete ühendused, erialaliidud) põhinevad projektid.

Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad LEADER meetme alt toetust kuni 90 protsendi kulude katteks. Seltsingutel on võimalik saada toetust kuni 10 000 eurot, omaosalust seltsingutelt ei nõuta.

Maksimaalne toetussumma on 3,13 miljonit krooni kolme aasta kohta. Taotlused tuleb esitada PRIA-sse, kuid Saarte koostöökogu poolt ametisse kinnitatud komisjon otsustab, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte.

Komisjoni kuuluvad Saaremaa omavalitsuste liidu, maavalitsuse, MTÜ-de (esindab Saaremaa Kodukant), ettevõtjate (MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit) ja väljaspool Saaremaad tegutsevate tegevusgruppide esindajad.

Viimaseid esindavad komisjonis MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ja MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, kuhu kuulub osa Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa omavalitsusi.

Print Friendly, PDF & Email