Politseinikud ja noorsootöötajad said narkoalast koolitust

Kuressaare politseijaoskonna eestvedamisel viidi läbi Saaremaa politseinike ja maakonna noorsootöötajate ühisprojekt “Ütleme narkole EI”.

Ettevõtmises osalesid Kuressaare politseijaoskonna politseinikud ja Saare maakonna noorsootöötajad-huvijuhid. Sihtgrupiks olid igapäevatöös noortega tegelevad inimesed.

Seekord oli eesmärgiks saada rohkem teavet erinevatest narkootilistest ainetest, nende kasutamisest, kasutajatest ja mõjudest inimorganismile ning koguda uut infot sõltuvusainete levikust Eestis.

Tallinnas andis Põhja politseiprefektuuri kriminaalosakonna narkokuritegude talituse vanemkomissar Kaido Kõplas ülevaate narkootiliste ainete levikust Eestis.

Samuti tutvustas ta narkopolitseinike igapäevatööd tõkestamaks narkootikumide levikut.

Kõplas tõdes, et narkoennetustöö noorte hulgas on nõrk: “Noorte arusaamised narkootikumide tarvitamisest on väärad ja petlikud.

Nii näiteks tuleb juba teist korda narkootilist ainet tarvitav isik lugeda sõltlaseks, mida isik ise küll keeldub tunnistamast.

 Ei ole olemas “nõrku” ja “tugevaid” narkootilisi aineid. Kõigist narkootilistest ainetest jäädakse sõltuvusse.”

Projekti põnevaim osa oli õhtune sõit bussiga mööda Tallinna “kõmulisemaid” tänavaid, kus võib kohata narkootikumide tarvitajaid ja edasimüüjaid.

 N-ö giidiks oli Põhja politseiprefektuuri kriminaalosakonna narkokuritegude talituse esindaja, kes tutvustas meile oma igapäevatöö praktilist poolt.

Maret Metsmaa,
Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik

Print Friendly, PDF & Email