Põllumehed saavad kasutusvaldusse antud maad turuhinnaga

Vabariigi valitsus kiitis eile heaks seaduseelnõu, mis annab põllumeestele õiguse omandada maareformi käigus kasutusvaldusse antud maad.

Seni müüdi kasutusvalduses olnud maad enampakkumisel, mistõttu paljud senised maakasutajad jäid sellest kõrge hinna tõtu ilma.

Saare maavalitsuse maaosakonna juhataja Merike Toose sõnul on Saaremaal 1. oktoobri seisuga kasutusvaldusi seatud seisuga 474 lepingut 4120 hektarile.

Taotlusi kasutuvalduse seadmiseks on peaaegu 800 maaüksusele pinnaga ligi 6500 ha.

Kasutusvaldusse antud maa võõrandamist hakkab korraldama maavanem.
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ütles, et maa omandamine annab tagatise, mis julgustab põllumeest investeerima ja harima maad ka teadmisega, et kunagi jätkavad seal tema järeltulijad.

Seadus hõlmab ka neid maid, mille kasutusvaldusse vormistamine seisab veel ees.

Maa omandamise õigus tekib tootjal kümne aasta möödumisel maa kasutusvaldusse andmisest, maa ostuhind kujuneb turuhinna alusel.

“See on mõlemale poolele õiglane lahendus, sest maa ostuõigus tagab inimesele konkreetse maatüki ja riik saab müügist maa väärtusele vastavat tulu,” märkis Tamkivi.

Uudistetoimetus

Print Friendly, PDF & Email