Kõrkvere elanikud protestivad põllumaale ehitamise vastu (11)

Kõrkvere elanikud protestivad põllumaale ehitamise vastu

MAJAD KÜLA JA MERE VAHELE: Vaade Kõrkvere küla poolt põllule, kuhu arendajad kavatsevad kolm maja püsti panna.

Kõrkvere küla elanikud ei ole rahul Pöide vallavolikogus vastu võetud detailplaneeringuga, mis näeb ette hoonete ehitamist põllumaale.

Valla planeerimis- ja ehitusmäärusese kohaselt ei ole ehitiste püstitamine heale ja keskmisele põllutüübilisele haritavale maale lubatud.

Kõrkvere elanikud vaidlustavad Tiidu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise, kuna see näeb ette arendustegevust põllumaal, mis hävitab ajaloolise külamiljöö.

Looks pretsedendi

“Vald on vastu võtnud määruse, et põllumaale ja metsa ei ehitata, ja tahame, et nad sellest ka kinni peaksid,” ütles Oma Saarele Kõrkvere Pärdi talu esindaja Martin Sepp.

Ka looks sealne arendustegevus pretsedendi arenduste laienemiseks kõrvalolevatele põldudele.

Pöide vallavolikogu võttis Kõrkvere küla Tiidu maaüksuse detailplaneeringu vastu volikogu septembriistungil kolme poolthäälega.

Planeering näeb ette katastriüksuse jagamist kolmeks eraldiseisvaks kinnistuks võimalusega ehitada igale kinnistule suvemaja ning kuni kaks abihoonet. Kinnistu omanikud on Veiko Merilo, Rauno Rosin ja Reet Karotam.

Tiidu detailplaneeringu vastuvõtmisega on Kõrkvere elanike õiglustunnet riivatud ka seetõttu, et samal istungil lükkas volikogu tagasi Kakuna küla Tooma-Lõuka detailplaneeringu.

Tagasilükkamise põhjuseks oli nimelt asjaolu, et Tooma-Lõuka maaüksuse planeering nägi ette elamuehitust põllumaale.

Keelud peataksid arengu

Volikogu esimees Mihkel Käärid, kes hääletas Kõrkveres majade põllule ehitamise poolt, oli Kakuna puhul põllule ehitamise vastu.

“Kuna Kõrkvere planeeringuala asub olemasoleva sumbküla kõrval tee servas, siis leidsin isiklikult, et seal ei lõhu see külamiljööd.” ütles Käärid. “Kui seda [põllule ehitamist] absoluutselt keelata, siis ei saaks ju ükski küla kuhugi areneda,” lisas ta.

Koos Eino Kirsiga mõlema detailplaneeringu vastu hääletanud Pöide volikogu liige Õnne Alas ütles, et agronoomina ei näe ta põhjust, miks peaks väga heale põllumaale maju ehitama.

“Arvestades, et maja juurde võib erastada kaks hektarit maad, siis niimoodi see maa käest ära lähebki,” rääkis Alas. “See on puhtagronoomiline, põllumehelik seisukoht.”

Pöide vallavanem Jüri Linde sõnas, et Tiidu detailplaneeringu vastuvõtmine ei tähenda veel midagi lõplikku.

“Lõplik on see, mis läheb kehtestamisele ja kindlasti me arvestame ka külarahva seisukohaga,” lausus Linde.

Vallavanema hinnangul ei saa kahte detailplaneeringut siiski päris üks ühele võrrelda.

“Tiidu maaüksus asub olemasoleva tee kõrval, teine planeeringuala jäi aga teest kaugemale ja asub suhteliselt keset suurt põllumassiivi,” lisas ta.

Pealegi on Kõrkvere planeering algatatud juba viis aastat tagasi ning tänaseks on sinna kavandatud hoonete maht oluliselt vähenenud.

Print Friendly, PDF & Email