Oktoobrikuu soab kohe otsa (4)

Üks kena muhulane sõitis ühekorra Tallinna linnast kojopoole. Kut ta töökaaslastele reakis, kus läheb, sai ta vastusse peale kuulda, et mis seal Muhus teitel üldse oo – seal paljast üks maja soare peal. Et sealt ju läbi sõidetud ja nähtud küll.

Mineva nädali läks internetis kommentaatorite vahel jälle andmiseks ja üks kuulutas, et sõrulased olgu üldse vait, Sõrves põlle netti ja põlle inimesigid.

Põle midagid parata, kut paljud ikkagid ep näe oma ninaesisest kaugemase. Vahest see oo päris uskumatu, aga eluratas veereb ühesuguse kindla raginaga kõigest hoolimata ikka eetsi.

Tervitusi Sõrulastele! Meitel oo Muhu soa-re peal kindlaste rohkem kut üks maja ja Sõrve oo üks kena paik omade armsate inimestega.

Täna kellu 15 soavad korvipunumise huvilised Hellamaa külakeskusesse Tiina Jõgi käe alla tarkust korjama minna. Loodetavaste oo kõik tahtajad omast kenaste Tiinale õiged aegu teada andnud. Hea tahtmise kordas ehk jõvate veel ta’ga ühendust võtta, kis viimasel hetkel ärkavad.

Täna ja oome oo veel viimased päevad, kis tahab valdas ennast täienduskoolitustele kirja panna. Inglise keelega alustajatel ja jätkajatel tuleb ühendust võtta Tiina Jõgiga Hellamaa külakeskusest, arvutiõpetusest ja säästva renoveerimise kursusest huvitet inimestel Aado Keskpaigaga.

 Ja vallavalitsuses oodetse koa uusi mõtteid, mis kursusi eetsidpidi Muhus võiks veel ette võtta.

Näe, üks kena paer rahvast tahab Liival tuleva voasta pagaritöökojaga peale hakata. Kena, kuidas asjad arenevad. Ma ikka mõtle, mis see inimene omast kujutas, kis siit läbi sõiteskid rohkem es näin kut ühte maja… Sii oo tublid inimesed.

Oktoobrikuu soab kohe otsa. Paergus oo vaheaeg ja noordekeskuses terve nädal tegemist täis. Teisibe ratsutati Tihuse hobustega ja köidi Hellamaa külakeskuses. Kessiku köidi Kuressaares pintballi mängmas.

Täna mindi Keila noortekasse. Oome oo tähistamisel Halloween kõriskist laternate ja kõige muu päevakohasega. Laupa peetse Soondas algusega kellu 12 motovõistlus ja kirjas oo Saksa päe – viktoriini ja üllatustega.

Tuleval nädalil hakkavad lapsed koolis teist veerandid köima. Tuleva reede, 7. novembril peetse koolimajas isadepäeva kontsert.

Pühabe, 9 novembril oo meite kalendris märgitud isadepäe. Sellesamma päeva oo Portugalis Tamera kogukondas alguse soan ülemailmne andestamise päe.

Andestamise päeva mõte oo katsuda sõlmida rahu ja lepitus esteks iseoma sihes ja siis ehk soate oma rahunen hea mõttega koa mailma aidata. Iseomaga pahuksis inimene ep suuda eriti midagid korda soata.

Taal võivad küll kenad loanid olla, aga umbropsu lahmides õnnestub mailma kõikse paramal juhul paljast segadust külvata. Pidage siis iseomaga kenaste rahuläbirääkimisi, enne kut midagid parandama hakkate.

Ühtes lastepidus olle mitu voastad tagasi kokku soan mitme maakonna noored taidlejad. Päris mitme kandi noored esitasid oma numbrimi suure mõnuga omas kodumurdes just nõnna, kut välja tulli.

Üks muhust läin noorik läks siis muhu laste käest küsima, miks nad omad murret ep kasuta. Lapsed es ossan põhjenda ega vastata.

Kas põlegid sii taga hirm tapelda soaja, kut midagid just “õiges murdes” ep ütelda? Ma reagi sõukest keelt, mis mool voatamata koolis õppetud tarkusele meeles oo.

Moost veel nooremad reakivad sõukest muhu keelt, mis nendele voatamata kõigele külge jään oo. Kut nendele ütlema hakata, et nad puhta valeste reakivad, siis võibkid muhu murdele hauda hakata kaema.

Pühabe tuleb hingedepäe. Paslik oo meele tuleta neid inimesi, olukordi ja väärtusi, mise elu meite seas ää lõppen. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email