Kas saladused töötavad magnetina? (2)

Kas saladused töötavad magnetina?

 

Laoilangi saar, Kangaroo saar, Mona saar, Cooki saared. Sellise rea võib varsti lõpetada Saaremaaga. Seda juhul, kui käiku läheb tunnuslause, milles siinset saart nimetatakse “hästi hoitud saladuseks”. Kõik need Atlandi ja Vaikses ookeanis asuvad saared on seda fraasi ühel või teisel kombel juba kasutanud.

MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus väljavalitud võimaliku tunnuslause “Saaremaa – hästi hoitud saladus / Saaremaa – the best kept secret” kõlbulikkuse kohta arvamust avaldanud reklaami- ja suhtekorralduse spetsialistid leidsid, et kõik sõltub sellest, kellele on antud lause suunatud ja kuidas suudetakse seda välja mängida.

Selles, et samas stiilis tunnuslause on juba mujal kasutusel, erilist probleemi ei nähtud.

Saladus ei ole enam see

Past ja Partnerid Suhtekorralduse OÜ juhatuse esimehe Aune Pasti sõnul ei pruugi saladus tänapäeval enam müüa.

“Tundub, et saladus ei ole tänases infoühiskonnas enam see, mis suu vett jooksma paneks,” märkis Past. “Inimene tahaks ikka enne teada mis laadi see saladus on, mille nimel vaeva peaks nägema.”

Tartu kunstikooli reklaami- ja reklaamikriitika õpetajana tegutsev Merit Karise arvas, et lause töötaks küll. Kuid seda pigem välisturul. “Saaremaa pole eestlastele mingi saladus,” nentis Karise.

 Selgitusega, et nõukogude ajal oli Saaremaa suletud tsoon, oleks see lause siseturul töötanud pigem kohe pärast taasiseseisvumist. Tänapäeval mäletavat seda aega vaid vanem generatsioon.

Karise arvates võib saladusega olla ka üks teine häda: “Kui korra oled ära avastanud, siis kas teist ja kolmandat korda tahad enam avastada?”

Identiteedi väljendus

Doktorikraadiga suhtekorraldaja Kaja Tampere sõnul ei ole nimetatud tunnuslause paha ei kõlaliselt ega sisuliselt. “Tunnuslause puhul on oluline, et see väljendaks paiga eripära ja oleks atraktiivne, kutsuks külastama, ärataks huvi,” seletas Tampere, mis kontekstis ta seda lauset vaatas. Siiski lisas ta, et võib tekkida küsimus, kas see on ikka Saaremaale kõige omasem?

“Kui rääkida piirkondade, paikkondade tunnuslausetest üldisemalt, siis paikkonna tunnuslausete väljatöötamise juures on väga oluline see, et need oleksid kooskõlas väärtuste ja põhimõtetega, ning väljendaksid antud paikkonna identiteeti,” selgitas Tampere.

Küsimuse, kas selle lausega eristub Saaremaa teistest paikkondadest, tõstatas ka praegu Kuressaares elav Merit Karise.

 Tema arvates tuleks uurida, et kas juhul kui välismaalane tuleb ja võtab kätte Eesti eri piirkondade reklaammaterjalid, siis Saaremaa eristub teistest piisavalt ja kas meil on välisturistile pakkuda neid saladusi piisavalt.

“Siis peaks meil siin saarel olema talle neid pakkudagi – et kui pöörad sealt heinamaalt vasakule, leiad väikese armsa kiriku; kui pöörad paremale, leiad vana nõukaaegse tanki põõsast,” tõi Karise näiteid.

Aune Past nentis, et tunnuslaused võiks siduda lugudega. “Rahvusvaheliselt on kindlasti põnevam siduda oma tunnuslaused Kaali meteoriidikraatriga,” pakkus Past välja. “See on saarlaste värk, mida teistel ei ole, ja kogu maailmas on avastuslikud reisid huvi äratanud.”

Samasus ei häiri

See, et paljudel teistel saartel on sama mõtet väljendav tunnuslause, Oma Saarega suhelnud eksperte siiski ei häiri.

“Sama lause, kui teistel saar-tel, hakkab segama siis, kui need saared reaalselt omavahel konkureerivad, kui külastaja näeb neid samas kontekstis,” osutas Karise.

Midagi erilist sarnasuses ei näe ka Kaja Tampere, kuna tunnuslause läheb käiku lähtuvalt koha eripärast, mille väljaselgitamiseks tuleb teha suur töö.

“Enne tunnuslausete väljatöötamist tuleb teha suur ja põhjalik töö, saamaks selgust selles, milline on piirkonna identiteet, ehk siis see, millena ja millisena kohalikud elanikud seda piirkonda tunnetavad, milline on nende mina ja suhtumine oma minasse.

Samuti tuleks välja selgitada, mida piirkonnas väärtustatakse ja mis on need väärtused, millest oma elus ja tegevuses lähtutakse,” võttis Tampere lühidalt kokku Saaremaal ees ootavad tööd. 

______________________________________________

Kommentaar:

Meelis Kubits
Suhtekorraldusfirma Corpore AS partner ja juhataja

Iseenesest on sellise teemaga tegelemine tänuväärne ja ma ei näe ka väga suurt probleemi, et kusagil 16 lennutunni kaugusel on sama lausung juba kasutusel.
Saan vaid öelda, et tunnuslause valimine ei saa olla protsessi lõpp vaid on selle algus. Kui tunnuslause on võõrkeelne, siis ta on suunatud riigist väljapoole ja tuleb arvestada, et selle kommunikeerimine on väga kallis tegevus.

Print Friendly, PDF & Email