Nasva elanik kaotas kohtus teevaidluse naabritega (16)

Nasva elanik kaotas kohtus teevaidluse naabritega

AVATUD VÄRAVAD: Need väravad peavad nüüd kogu aeg lahti olema, sest kohus otsustas, et juurdepääs tagapool asuvatele kinnistutele peab avatud väravatega tagatud olema.

Naabritel üle oma maa käimise keelanud Nasva elanik jäi kohtus kaotajaks ja peab edaspidi lubama kahel naabriperel teed kasutada kokku 400-kroonise aastatasu eest.

“See on ülekohus. Miks on elus ikka nii, et rikkad võidavad,” kurtis Oma Saarele kohtus kaotajaks jäänud Nasva elanik Alma Liigsoo. Ta väitis, et kinnistute omanikud, kes tema õuest läbi käia tahavad, võiksid ise palju otsema tee teha.

Naabritevaheliseks tüliõunaks on kruusakattega Tuletorni tänav Nasval, mis kulgeb Liigsoo maja juurest läbi ja viib tupikusse. Kahe viimase majani jõudmiseks kasutatakse Liigsoo krunti.

Hants Saabase ja Teet Kurmiste sõnul hakkas Liigsoo 2007. aasta suvest mööda Tuletorni tänavat sõitvatele sõidukitele takistusi tegema.

Esmalt lasi ta tee äärtesse tassida suuri kive. Liigsoo põhjendas tegu sellega, et tee oli auklik ja autojuhid kasutasid aukude vältimiseks sõitmiseks tema muru ning siis ta otsustaski sinna kivid panna, et autod muru ei rikuks.

Kui Hants Saabas 2007. aasta oktoobris mõned teeaugud ära täitis, siis kaevas Liigsoo naabrite sõnul täitekruusa välja ja vedas oma õue.

Kui 2008. aasta kevadtalvel oli teel vaja lumetõrjet teha, blokeeris Liigsoo teehöövli sõidu ja seega jäi teiste elamuteni viiv teeosa lahti ajamata. Samuti pani ta teele naabritele läbisõidu keelava sildi.

Vald tahtis lepingut

Tänavu märtsis tegi Kaarma vallavalitsus Liigsoole ettepaneku sõlmida vallaga leping eratee avalikuks kasutamiseks. Vallale vastu saadetud kirjas märkis naine, et lubab oma maad praegu kasutada, kuid edaspidi piirab krundi aiaga.

Naabrile soovitas naine ise endale juurdepääsuteed teha.
11. aprillil tegid naabrid ettepaneku teeservituudi seadmiseks, kuid kirjas antud tähtajaks oli selge, et kokkulepet ei ole võimalik saavutada ning asi tuleb lahendada kohtus.

Suvel esitasidki Saabas ja Kurmiste Liigsoo vastu hagi.
Liigsoo hagi ei tunnistanud ning leidis, et tema kinnistule hagejate kasuks teeservituudi seadmine ei ole õige.

Kohtus väitis naine, et vajab maad, mis jääb tee alla, endale kasutamiseks. Naine tahab sinna nimelt keldri ehitada.

Ta lisas, et naabrimeestel on mitu võimalust teha tee mujalt kui läbi tema kinnistu. Liiklus häirivat tema rahu ning esialgsete kavade kohaselt pidanud iga kinnistu omanik väljapääsu Sõrve maan-teele endale ise välja ehitama.

Pole muud ligipääsu

4. septembril viis kohus kohapeal läbi ka paikvaatluse, mille käigus veendus, et hagejate kinnistud ei piirne avaliku teega ning kinnistutele on ainsaks juurdepääsuks käesoleval ajal vaidlusalune tee.

Ka vallavalitsus leidis, et Saabase ja Kurmiste kinnistutelt on avalikule teele juurdepääs võimalik ainult mööda Tuletorni tänavat.

Kaarma vald on avaldanud arvamust, et juurdepääsu ei tohi sulgeda väravatega, sest see takistab avaliku teenuse osutamist elanikele.

Kohus otsustas määrata juurdepääs hagejate kinnistutele ajutise juurdepääsuna, kuni alalise juurdepääsu asukoha määramiseni planeeringumenetluses.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud, ning Liigsool on õigus esitada 30 päeva jooksul kaebus Tallinna ringkonnakohtule.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email