Kuressaare laenab Nordealt 15 miljonit krooni (2)

Septembri lõpus väljakuulutatud Kuressaare linna laenuhanke 15 miljoni krooni laenamiseks võitis Nordea pank.

Linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ütles Oma Saarele, et laenuhanke tulemused kinnitas linnavalitsus eilsel istungil.

“Kõige soodsamaks pakkujaks tunnistati madalaima intressiga pakkumise teinud Nordea pank,” rääkis ta, lisades täpsustuseks, et Nordea pakutud oli euro kolme kuu Euribor pluss 0,97 protsenti.

Üldse laekus laenuhankele kolm pakkumist ja need tegid meie tähtsamad krediidiasutused – Swedbank, SEB ja Nordea pank. Kõrgeima pakkumise intress oli euro kolme kuu Euribor pluss 1,75%.

15 miljoni krooni suuruse laenu tagasimakse tähtaeg on 10 aastat ja see on mõeldud Kuressaare linna 2008. aasta eelarves kavandatud haridus- ja sotsiaalvaldkonna investeeringute katteks.

Käesoleva aasta veebruaris sõlmis linnavalitsus 14 miljoni krooni suuruse laenulepingu SEB pangaga. Tookord oli laenu pangapoolne marginaal 0,21 protsenti, millele lisandus kolme kuu Euribor.

2007. aasta lõpus allkirjastas linnavalitsus aga 16 miljoni krooni suuruse laenulepingu Nordea pangaga – laenuintressiks oli siis 0,25 protsenti pluss kolme kuu Euribor.

Linnavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni 13. oktoobril toimunud istungi protokollist võib lugeda, et praeguste kavade kohaselt kavatseb linn eeloleval 2009. aastal investeeringute katteks võtta veel kuni 25 miljoni krooni suuruse laenu.

Statistikaameti andmetel ulatus Kuressaare linna võlakoormus 2007. aasta lõpul 54,6 protsendini puhastatud eelarvest.

Linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis on varem ajakirjandusele öelnud, et käeoleva aasta lõpuks peaks linna võlakoorem langema 48 protsendile ja seda peamiselt tänu linnaeelarve kasvule.

Vastavalt valla- ja linnaeelarve seadusele ei või kohaliku omavalitsuse rahalised kohustused (s.o tagasimaksmata laenud, kapitalirent, emiteeritud võlakirjad, tähtajaks tasumata arved jms) ületada 60% omavalitsuse kavandatud eelarvetuludest, millest on maha võetud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised (s.o vaid põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks mõeldud riiklikud eraldised).

Print Friendly, PDF & Email