Kolm vilsandlast valivad endi hulgast saarevanema (1)

Kolm vilsandlast valivad endi hulgast saarevanema

LEVIST VÄLJAS: Vilsandi elanik Jaan Tätte ei saanud eile Oma Saarele kommentaare anda, sest tema mobiiltelefoni levi oli väga halb ja hiljem levist väljas.

Vilsandi saarel koidab kurioosne olukord, kus kolm saare püsielanikku tulevad üldkoguks kokku ja valivad endi hulgast saarevanema.

Kihelkonna vallavanem Jüri Saar ütles Oma Saarele, et mõnevõrra kummalise olukorra tekitab väikesaarte seaduse säte, mille järgi peavad kõik Eesti püsiasustusega saared kokku kutsuma elanike üldkogu, kus omakorda valitakse saarevanem.

Kui Ruhnus, Kihnus ja ka näiteks Abrukal on kümneid elanikke ja ses mõttes üldkogul ka suurem valik, kelle hulgast saarevanemat valida, siis Vilsandil on püsielanikke vaid kolm.

Endine majakavaht ja praegune Vilsandi ilmajaama töötaja Avo Piisk oli aastaid saare ainus püsielanik. Mullu jäi paikseks ka näitekirjanik Jaan Tätte, kes töötab saarel ka riigi esindajana – saarevahina.

Kolmas püsielanik on teine ilmajaama töötaja Karl Teär.
Vallavanem Saare sõnul on Vilsandil elanikke registri järgi tegelikult küll paarkümmend, kuid seadus seab saarevanema ametit pidavale inimesele ühe olulise nõude – ta peab saarel elama alaliselt või peamiselt.

Ja ka saare üldkogu koosolekust saavad osa võtta ainult saare püsielanikud.

Kihelkonna vallavolikogu esimehe Rene Reinsoo sõnul oleks loogiline, kui saarevaht ja -vanem oleks üks ja sama isik.

Jüri Saar arvas, et Vilsandil võiks üldkogu funktsiooni täita iga kahe aasta tagant toimuv kõigi saare kinnisvaraomanike kokkusaamine. Kuidas täpselt Vilsandil aga toimitakse, näitab Saare sõnul aeg.

Täht-tähelt seadust täites tekib aga kolme elanikuga Vilsandil olukord, kus Tätte on maavalitsuselt palka saav saarevaht, Piisk või Teär saarevanem ja üks vilsandlane siis lihtkodanik. Saarevanem valitakse üldkogul lihthääleenamusega.

Üldkogu koosoleku võib aga kokku kutsuda ka vähemalt 1/3 saare püsielanikest ehk siis Vilsandi puhul piisab ühe elaniku vastavast soovist.

Üldkogu reglemendi ja saarevanema valimise korra eelnõu kohaselt on saarevanemaks olemine usaldusamet ning avalike ülesannete täitmisest tulenevad otsesed kulutused võidakse talle kompenseerida vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

Ka võivad saareelanikud moodustada oma kassa, kust siis kaetakse saarevanema kulutusi ja muid saareelanike ühistegevusega seotud kulutusi.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email