Saaremaa sai kolonelleitnandist õigeusupreestri

Saaremaa sai kolonelleitnandist õigeusupreestri

EDASI TEENIMAS: Kolonelleitnandina teenis Toivo Treima Eesti kaitseväes, jumalasulasena on tema missiooniks teenida õigeusukogudusi.

Eile pühitseti Eesti apostlik-õigeusu Kuressaare Püha Nikolai kirikus preestriks diakon Toivo Treima, kes hakkab teenima EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna kogudusi Saaremaal. Toivo Treima on siiani tuntud kaitseväelasena, tal on kolonelleitnandi auaste ning ta on olnud nii vabariigi presidendi käsundusohvitser kui ka Balti kaitsekolledži õppejõud.

Piiskopliku liturgia viis EAÕK Püha Nikolai kirikus läbi metropoliit Stefanius, tunnistuse andis üle preester Sakarias Leppik. “Preestriks olemine tähendab anda endast kõik,” toonitas metropoliit Stefanius isa Toivo Treimale, lisades, et ta ei saa küll anda uuele preestrile kava, mille järgi too suudaks leevendada inimeste kannatusi.

“Pole olemas ühtset retsepti, iga olukord on erinev ja ainulaadne. Niikaua kui preester ei ole proovinud ligimeste koormat kanda, ei puuduta teiste mured teda isiklikult ning siis jääb tal jumala antud missioon täitmata,” oli kirikupea s õnum.

Metropoliit tundis heameelt, et piiskoplikul liturgial osalenud ülempreester Feliks Kadariku ja preester Andreas Põllu kõrval saab Saaremaa õigeusuvaimuliku, kelle üks ülesandeid on ka õla alla panemine Ööriku nunnakloostri rajamisele.

EAÕK-l on Saare maakonnas kokku 14 kogudust. Lisaks eelpoolnimetatutele teenib õigeusukirikutes ka ülempreester Innokenti Hiet.
Saaremaa juurtega preester Toivo Treima on sündinud 1958. aastal Pärnus ja lõpetanud Pärnu I õhtukeskkooli.

Seejärel õppis ta Tartu ülikoolis vene keelt ja kirjandust, Uppsala ülikoolis rootsi keelt ja kirjandust ning vaimulikke distsipliine EMK Teoloogilises seminaris ja Püha Platoni seminaris.

Kaitseväelase karjääri jooksul on Toivo Treima välja teeninud kolonelleitnandi auastme, ta on läbinud mitmeid täienduskursusi ja -koolitusi, sealhulgas vanemstaabiohvitseride kursused Balti kaitsekolledžis ja NATO planeerimis- ning juhtimiskursused Saksamaal ja USA-s.

Toivo Treima on varem töötanud vabariigi presidendi käsundusohvitserina, kaitsejõudude peastaabi informatsiooniosakonnas ning tänavu septembrini Balti kaitsekolledži õppejõuna. Toivo Treima on abielus ja nelja tütre isa.

Print Friendly, PDF & Email