Elame veel!

Sügis saartel on veidi soojem, veidi tuulisem, veidi hilisem kui mujal Eestimaal. Nii on veidi teistmoodi meie kultuurgi. Merega piiratud mõistus, nagu me naljatamisi oma toimetamiste kohta ütleme, on jätnud jälje nii igapäevastesse tegemistesse kui ka saarte kultuuritraditsioonidesse.

Mis asi see saarlus täpselt on ja milline on kultuuri roll selles protsessis? Püüame selgemaks rääkida 26. novembril Kuressaare Linnateatris toimuval kultuurikonverentsil “Mis, milleks, kellega ja kuhu ehk Kultuur on ühiste väärtuste kandja ja kujundaja – saarluse alustala”.

 Lisaks meie kultuuriinimestele võtavad sõna Ülo Vooglaid, David Vseviov, Aet Maatee, Kaja Tampere, Indrek Saar.

Eesti saarte omapära ning kultuuritraditsioonide säilitamiseks käivitus sellel aastal riiklik programm “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond”, mida rahastatakse 500 000 krooniga. Summa on väike, ütlevad paljud.

Tõepoolest, kuid saarlased on harjunud suuri tegusid tegema väikese rahaga. Programm jätkub ka järgmisel aastal. Kui suures mahus, seda veel ei tea.

2009. aasta eelarve kärped mõjutavad pea kõiki kultuurivaldkondi: vähenevad riigi toetused rahvakultuuriprojektidele ning laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele. Raske tuleb aasta muuseumidele ning raamatukogudele.

Eelarve vähenemine toob kaasa programmi “Teater maale” sulgemise. Meeldiv on aga see, et järgmisel aastal käivitub programm “Teater saartele”.
Kuniks ministeeriumides vaieldakse koondamiste ja rahade üle ning kokkuhoid on muutumas eesmärgiks omaette, läheb kultuurielu edasi. See on nagu suur laev, mida hetkega ei peata, küll võib käik tasapisi aeglustuda ja probleemid tekkida hiljem. Siis aga läheb vaja palju rohkem ressursse, et taas hoo peale saada.

Rohkem kui 1400 lauljat, tantsijat ja pillimängijat meie maakonnast valmistuvad suureks laulu- ja tantsupeoks. Eelolev pidu peaks saarlastele eriti hingelähedane olema, sest tantsupidu kannab nime “Meri”.

Eriline on seegi, et peotuli jõuab 28. juuni õhtul Kuressaare randa, et siit edasi Tallinna poole purjetada. 6. juunil toimub aga üle mitme aasta meie oma tantsupidu “Üle aia vaadates”.

Osutamaks enam tähelepanu kultuuripärandile on 2009. aasta kuulutatud Eesti muuseumiaastaks. Just praegu koostatakse järgmist kultuurikalendrit.
Raskel ajal on väga oluline oma jõud ja napid ressursid liita. Seepärast on tõeliselt heameel Saaremaa omavalitsuste liidu otsuse üle oluliselt suurendada järgmisel aastal kultuuri toetussummat.
Seniks ikka veel “kultuurivalvel”.

Valve Heiberg,
Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja asetäitja kultuuri alal

Print Friendly, PDF & Email