Salme muinaslaeva pikkus oli üle kümne meetri (2)

Salme muinaslaeva pikkus oli üle kümne meetri

ILUS ASI: Muuhulgas leiti laeva ahtrist ka kaunistustega luukamm.

Sel nädalal lõppesid arheoloogilised kaevetööd Salmelt leitud muinaslaeva juures. Arheoloogide sõnul oli laeva pikkus vöörtäävist kuni ahtritäävini 10,32 meetrit.

“Laevast paremini säilinud osa pikkus vööritäävist kuni paremparda kiilurea viimase needini oli 6,2 m. Selle suurim laius oli 1,3 m,” kirjutatakse väljakaevamiste kulgu kirjeldavas blogis.

Kaevamiste käigus leitud esemete loetelus märgitakse ära, et meeskonna varustuse hulka kuulus kaks mõõka, paar odaotsa ning kümmekond nuga, millest kolm olid ühes komplektis luisuga.

Laevast leiti ka nooleotsi, üle 70 mängunupu ja mõned täringud. Kaunistustega sarvest kamm tuli laeva ahtrist, tulelöömiseks kasutatud tulekivi aga laeva keskosast. Laevaneete oli leidude hulgas üle 200.

Viimastel kaevamise päevadel läbi laeva vööriosa ristprofiili tehtud kaevamine näitas, et tegu on siiski rannamadalikule sõitnud laevaga. Taoliseks arvamuseks annab aluse kaevamisel avanenud pinnasekihtide pilt, et rannasetted ulatuvad vahetult vastu parrast.

“Seega on nüüd kindel, et laev ei ole maapinda kaevatud, vaid rannamadalikule sõitnud. Endiselt on lahtised hüpoteesid surnute laeva sattumise kohta,” märgitakse blogis, mille kirjutamise meeskonda kuulub teiste hulgas kaevamisi juhatanud Tartu Ülikooli arheoloogiadoktorant Marge Konsa.

Uudistetoimetus

Print Friendly, PDF & Email