Kuidas raamatukogu saab aidata täiskasvanud õppijat (3)

Meil on meeldiv tõdeda, et raamatukogu mõnede funktsioonide täitmise ümber on tekkinud meedias arutelu.

Raamatukogupäevade valguses on õige aeg meelde tuletada ja selgitada lugejatele võimalusi nende raamatute hankimiseks, mida meie raamatukogus ei ole. Eriti vajavad spetsiifilist kirjandust õppijad, kuid ka paljude erialade inimesed, kes soovivad ennast mingil alal täiendada.

Saare maakonna keskraamatukogu sel aastal registreeritud 6300 lugeja hulgas on päevaseid üliõpilasi 327, kaugõppijaid ja teisi täiendõppijaid eraldi välja tuua ei saa, sest nad on andmebaasis registreeritud töötajatena. Et meie raamatukogu on rahvaraamatukogu, on selge, et oma õppijaid õppekirjandusega me täielikult varustada ei suuda.

Selleks on ju ikkagi seatud kõrgkoolide raamatukogud. Loomulikult püüame hankida raamatukokku võimalikult laia valiku teoseid erinevatelt aladelt.
Lugejate käsutuses on lugemissaal, kus kohalkasutuseks on raamatud, mille eksemplaride arv on raamatukogus väike – enamasti üks-kaks raamatut.

Kuid peame oluliseks seda, et lugejal on siiski võimalik vajaminevaid materjale kasutada ja soovi korral ka koopiaid teha. Lähituleviku prognoose ja majanduslikku olukorda arvestades läheb valikute tegemine veelgi keerulisemaks. Riigipoolne toetus teavikute hankimiseks väheneb järgmisel aastal 24,6 % võrra, mis meie maakonnas on konkreetse summana 290 000 krooni vähem.

Õppijatele mõeldes

Selleks, et inimesed väljaspool ülikoolilinnu ja maal saaksid õppimiseks vajalikku kirjandust, mida kodukoha raamatukogus ei ole, on aastate jooksul välja kujunenud raamatukogudevahelise laenutuse süsteem ehk lühidalt RVL. RVL teenuse osutamine on reguleeritud Rahvaraamatukogude seadusega ja Raamatukogudevahelise laenutuse juhendiga. Seaduses on kirjutatud, et rahvaraamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

RVL-i üleriigilised keskused on Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu, Eesti Maaülikooli Raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Patendiraamatukogu ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Võimalik on tellida ka teistest raamatukogudest, kuid seaduse järgi nendel teenuse osutamise kohustust ei ole. RVLi kaudu ei saa reeglina tellida teatmeteoseid, perioodikat, geograafilisi kaarte, video- ja helikassette, kohalkasutuseks kinnistatud trükiseid ja käsikirjaõigustes teoseid (diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid).

RVL-i kaudu saab raamatuid tellida ka kõigi Saare maakonna külaraamatukogude vahendusel. Kui väljaspool Kuressaaret elav lugeja soovib tellida meie raamatukogu vahendusel, peab ta olema valmis kasutama raamatut keskraamatukogu lugemissaalis.

Saare maakonna keskraamatukogus palume enne tellimuse esitamist kontrollida teaviku leidumust meie raamatukogu elektronkataloogist Riksweb kodulehelt http://www.kuressaare.ee/skr/ .

RVL tellimust saab esitada lugemissaalis ja see on lugemissaali ühe töötaja lisaülesanne. Keskmiselt on siin aastas ligi 100 tellimust, millest meist mitteolenevatel põhjustel jääb rahuldamata 1– 4 soovi. Loomulikult saavad lugejad oma ettepanekuid ja soove kodulehel avaldatud meiliaadresside kaudu alati esitada.

Tähtaeg ja kohalkasutuse nõue

Teavikute kasutamistähtaja (tavaliselt 2–4 nädalat) määrab saatjaraamatukogu. RVL-i teel tellitud trükiseid kasutatakse kohapeal lugemissaalis ja neid reeglina koju ei laenutata ning nende tähtaega ei pikendata. Artiklite koopiad jäävad lugejale.

RVL-i tellimus saadetakse saatjaraamatukogust välja kolme kuni viie päeva jooksul (koopiatena rahuldatud tellimused täidetakse ühe nädala jooksul).
Kui soovitud teavik on välja laenutatud, pannakse tellimus lugeja soovil järjekorda ja teavitatakse teda sellest. Raamatu saabumist tellijale sobivaks ajaks Saare Maakonna Keskraamatukogu garanteerida ei saa. RVL-i kaudu tellitud teavikuid saadavad raamatukogud tellijale raamatukogule ja need tagastatakse saatjale raamatukogule tähitud postisaadetisena.

Teenus on tasuline

Tähitud postisaadetise saatekulud tasub seaduses nimetatud RVL-i keskus – saatja raamatukogu. Kui tellida teistest raamatukogudest, siis tuleb kõik saatmiskulud tasuda lugejal. RVL-i tellitud teavikud tagastatakse lugeja kulul (postikulu saab tasuda teaviku saabumisel sularahas raamatukogusse, kust teavik telliti). Artiklite koopiate hind kehtib vastavalt saatjaraamatukogu hinnakirjale. Tellitud raamatu saabumisest teatatakse telefoni või e-posti teel.

Meie raamatukogu lugejad on enamasti olnud väga mõistvad reeglite suhtes, võimaluste piirides on tehtud järeleandmisi ja enamus tellitud raamatutest on õppijateni jõudnud.

Soovime õppijatele jõudu ja edu sellel raskel valitud teel ja raamatukogu nimel kinnitame, et oleme ikka toeks raamatute leidmisel. Häid raamatukogupäevi kõigile!

Anu Vahter,
Saare Maakonna
Keskraamatukogu direktor
Maire Rauk,
keskraamatukogu
pearaamatukoguhoidja

Print Friendly, PDF & Email