Prügivedajad leidsid paberikonteinerist teleka ja koerasitta (2)

Prügivedajad leidsid paberikonteinerist teleka ja koerasitta

KULTUURITUSE NÄIDE: Sellised jäätmed oli keegi linnakodanik möödunud nädalal sokutanud Uue tänava parkla paberi- ja pappjäätmete konteinerisse.

Möödunud nädalal avastasid prügivedajad Uus tänav 27 parklas asuvast paber- ja pappjäätmete kogumiseks mõeldud prügikonteinerist televiisori, koera väljaheiteid ja muud olmeprahti.

Maakonnas prügiveoga tegeleva OÜ Prügimees esindaja Eha Egi ütles Oma Saarele, et Uue tänava parklas asuv jäätmete liigiti kogumise koht on neile juba pikema aja vältel peavalu valmistanud.

“Kui ülejäänud kohtades Kuressaares on jäätmete liigiti kogumise korrast üldjoontes kinni peetud,” rääkis Egi, “siis Uus tänav 27 parklas asuvatesse konteineritesse on inimesed ikka ja jälle mittelubatud jäätmeid pannud.”

Tema sõnul oli möödunud nädalal avalikuks tulnud juhtum aga lausa erakordne – paber- ja pappjäätmete kogumiseks mõeldud konteinerisse oli keegi pahatahtlik inimene sokutanud televiisori, koera väljaheiteid ja hulgaliselt muid tilkuvaid olmejäätmeid. Kogu säärane kraam rikkus konteineri sisu.

OÜ Prügimees toimetab paber- ja pappjäätmed Leedus asuvasse jäätmekäitlustehasesse. Eha Egi märkis, et sinna veetav vanapaber ja papp pakitakse ning see peab olema puhas ja kuiv.

“Antud juhul olime aga kogu konteineritäie jäätmeid sunnitud lihtsalt oma prügilasse vedama ja veel ka konteineri puhtaks pesema,” tõdes ta. Praegu seisab konteiner Prügimehe ühes angaaris.

Rikkumisi on raske tõestada

Kuressaare linna keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist Karli Valt möönis, et lõppkokkuvõttes seisneb kogu probleem ikkagi inimeste teadlikkuses ja kultuuritasemes.
“On teadlikke ja kultuurseid inimesi, kes peavad kehtivatest reeglitest kinni,” rääkis ta. “Kuid samas on neid, kel see kultuurikiht on väga õhuke.”

Valdi sõnul on linnavalitsusel ja ka keskkonnainspektsioonil küll õigus inimesi, kes kehtivat jäätmekäitluskorda eiravad, karistada, kuid antud juhul on rikkujat raske tuvastada.

Järelevalve tugevamaks

Linnavalitsuse heakorra järelevalvespetsialist Katrin Reinhold märkis, et probleeme seoses prügi liigiti kogumisega Kuressaares ikka jagub. “Nii näiteks ei peeta kehtivast jäätmekäitluskorrast sageli kinni Kitzbergi tänava parklas ja ka Tuulte Roosis, kus konteinerite kõrvale on jäetud klosetipotte, lapsevankreid jmt,” tõi ta näiteid. “Lõppkokkuvõttes tuleb linnal kogu see praht ju maksumaksja raha eest ära toimetada.”

Katrin Reinhold lisas, et tulevikus kavatseb linnavalitsus järelevalvet jäätmekäitluskorrast kinnipidamise osas tugevdada. “Praegu selgitame välja kinnistu omanikke, kel pole sõlmitud prügiveolepingut või kes pole sõlmitud lepingut kordagi täitnud,” selgitas ta. “Selge on, et just säärased kinnistuomanikud kipuvad oma prahti keelatud kohtadesse ladestama.”

Samas kutsub linnavalitsuse järelevalvespetsialist kodanikke üles tähelepanelikkusele. “Kui inimene märkab, et keegi jäätmeveo- või muid heakorraeeskirju rikub, oleks hea, kui ta saaks seda eelnevalt pildistada ja seejärel tuleks toimunust kindlasti teavitada ka linnavalitsust,” ütles Reinhold.

Print Friendly, PDF & Email