Muinsuskaitse nõuab Audla mõisa omanikelt sundraha kohtutäituri abil (1)

Saaremaa muinsuskaitseinspektor andis kohtutäiturile üle nõude 80 000 krooni sundraha sissenõudmiseks Audla mõisa omanikelt, kes ei ole täitnud muinsuskaitse ettekirjutusi.

Muinsuskaitse tegi Audla mõisa omanikele kaheksa ettekirjutust, lubades neist igaühe täitmata jätmise eest rakendada 10 000-kroonist sundraha.

Muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa ütles Oma Saarele, et Saaremaal on tänavu tegemist teise korraga, kus nõue antakse täiturile sissenõudmiseks. Esimesel korral tuli seda rakendada Anu Saagimi vastu, kellele kuuluv Saareküla mõis samuti laguneb.

Järgmisena antakse täiturile üle sundraha nõue Kõljala sepikoja ja kuivati omanike vastu, rääkis Peirumaa.
Audla mõisa omanikud jätsid parandamata katuse ja sademevee äravoolu süsteemi, kindlustamata peahoone tugikonstruktsiooni ja sulgemata lahtised aknaavad.

Samuti soovis muinsuskaitse, et omanikud korjaksid kokku akende dolomiitdetailid, mis on alla kukkunud peahoone otsaviiludelt, eemaldaksid peahoone räästal kasvava taimestiku ja koristaksid mälestise ümbruse.
Esimesed teated Audla mõisast (Hauküll) pärinevad 1464. aastast.

Mõisa ühekorruseline varaklassitsistlik peahoone on ehitatud 1805. aastal. Mõisa peahoonesse kolis selle võõrandamise järel kool, mis tegutses seal 1970. aastateni. Alates 2006. aastast on Audla mõisa omanik OÜ Zerosystems.

Print Friendly, PDF & Email