Lastel hakkab koolivoasta esimene vaheaeg (9)

Üks sündmusterohke nädalivahetus sai jälle läbi. Peale selle, mis ma teitele mineva nädali reakisi, selgus et Muhu restoranis olle karaoke-õhta oln. Ju mool ikka oo natusse vähe seda va uudishimu – mitte ep oska oma nina igale poole toppida.

Üks tuttav arvas, et telekast põle seebikaid taris vahtida, iga inimese elu oogid üks paras seebikas. Vanasti olle külate sihes oln rohkeste värsiseppasid, kis kõik kenaste laulu sisse pannid.

Paergus oo värsiseppasid paljast mõni üksik. Nee peaks koa omaette punase roamatu sisse kandma. Kis olemas oo, nende healed tahetse kangeste plaadi peale salvesta. Muhu noordekeskuses oo kõik vajaminev tehnika olemas. Arnek Grubniku käest soab selle kohe teada. Kis teab, läheb veel sada voastad mööda, kas siis oogid soare peal kohjapealseid värsiseppasid! Ma ise looda ja arva, et oo küll.

Lastel hakkab peale selle koolivoasta esimene vaheaeg. Vaheaa päevade sisse mahub üks uhke korvipunumine Hellamaa külakeskuses tuleva neljabe 30. oktoobril algusega kellu 15. Korvipunumist oodetse õppema igas vanuduses huvilisi, aga andke oma minemisest enne Tiina Jõgile teada. Tiina reagib teitele, mis taris seltsi võtta ja mis teitid täpsemaste ees ootab.

Oktoobrikuine Muhulase leht peaks vähemaste tuleva nädali alguses teite ette jõudma. Inna Sooääre levategust kooli levapäevadel ja laste arvamistest oo armas jutt ja kena pilt.

Valla arendusnõunik Aado Keskpaik reagib võimalikest täiendkoolitustest Muhus. Inglise keelega alustajatel ja jätkajatel tuleb ühendust võtta Tiina Jõgiga Hellamaa külakeskusest, arvutiõpetusest ja säästva renoveerimise kursusest huvitet inimestel Aado Keskpaigaga. Omast tuleb teada anda enne 1. novembrid. Vallavalitsus ootab koa ettepanekumi eetsidpidi korraldatavate kursuste teemade kohe.

Hellamaa ajaloolise kalmistu vanadest puudest ja sealsetest vajalikest korrastustöödest kirjutavad Raido Liitmäe ja Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa.

Soab lukeda Muhu koolilaste loodushuviliste õpilaste osalemisest rahvusvahelises keskkonnaprogrammis GLOBE, nende reisidest ja töödest.
Vanatoa turismitalu Koguvast teeb ülevaate oma sügistalistest loanidest.
27. oktoobrist 22. novembrini teeb Saare Dolomiit omale kuuluval maa-alal Koguva karjääris lammutus- ja korrastustöid. Tööd tehasse tööpäevadel kellu 8 – 17.

Muhu perearstikeskus teavitab tüdrikute vanamid võimalusest noori emakakaela vähja vastu vaktsineerida. Reagitud kasvaja oo ainumas, mise vastu paergus vaktsiin olemas.

Tuleva kuu 9. päeval oo tulemas Portugalis Tamera kogukondas alguse soan ülemailmne andestamise päe, mise eesmärgiks oo toimeta hoolega rahu ja lepituse nimel alates iseomast ja sealt väljapoole üle ilma. Mo meelest üks kena algatus, mise peale tasuks kõikidel natusse mõtelda.

Enamaste ep jää inimene enne rahule, kut oo oma õnnetustes kellegid vähemaste süüdi lavastan. Et justkut siis soaks hing rahu. Tegelikult võib rahu soaja läbi andestamise. Ja tegelikult kannab ikka igaüks oma eluristi ise.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email