Kohus mõistis kolm saarlast süüdi maksukuritegudes (6)

Kuressaare kohus karistas rahatrahviga kolme Saaremaa ärimeest, keda süüdistati maksupettustes ning võltsimises.

Kohus karistas rahalise karistusega tänaseks tegevuse lõpetanud OÜ Valgete juhtfiguure Ahto Pajusalu, Ever Lippu ja Jan Saart. Igaüks peab lisaks 25 000-kroonisele trahvile maksma riigituludesse 6525 krooni menetluskulu ja kaitsjatasud.

Pajusalu süüdistati selles, et ta OÜ Valgete juhatusse kuuludes võimaldas samuti firma juhtkonda kuulunud Ever Lipul esitada maksuametile valeandmeid firma maksudeklaratsioonides. Jan Saart süüdistati selles, et ta aitas kaasa maksuhaldurile tahtlikult valeandmete esitamisele.

Sellega varjati OÜ Valgete õiget käivet ja muid majandusnäitajaid ajavahemikus detsember 2002 kuni november 2003 ja jäeti riigile maksmata 527 923 krooni käibemaksu ja 1 925 520 krooni tulumaksu. Kokku 2 453 443 krooni.

Lisaks süüdistati Lippu selles, et ta OÜ Valgete juhatuse liikme kohustusi täites võltsis teise juhatuse liikme Pajusalu allkirja erinevatele äriühingutele esitatud arvetel. Samuti allkirju metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktidel ning ühel töövõtulepingul.

Ever Lipp võltsis ka Ahto Pajusalu volikirjal tema allkirja, saades nii dokumendi alusel õiguse ettevõtte esindamiseks. Samuti võltsis Lipp Pajusalu allkirju maksudeklaratsioonides, arveid ja raamatupidamise dokumente.

Lisaks võltsis Jan Saar Ahto Pajusalu allkirja kuuel arvel ja kuuel metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktil. Jan Saar võltsis ka OÜ Meikra Trans väljastatud kassa väljaminekuorderi eesmärgiga esitada see müüdud metsamaterjali eest.

Kõike seda “eesmärgiga müüa kaupu ja teenuseid OÜ Valgete esindajana ja saada enda kasutusse nende alusel väljamakstav raha, mis laekus OÜ Valgete Hansapangas asuvale arveldusarvele ning mis deebetkaartidega sularahaautomaatidest välja võeti.” Nii seisab kohtuotsuses.
Maksu- ja tolliameti esindaja Priit Rum ütles Oma Saarele, et jätkuvalt on üleval ka riigi 2,45 miljoni kroonine nõue firma vastu.

“Avalikku nõuet, milleks maksuvõlg on, ei saa esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi korras ja maksukuriteo tagajärjel tekkinud maksuvõlg tuleb sisse nõuda maksumenetluses maksukorralduse seaduses ettenähtud alustel. Seetõttu oli MTA sunnitud tsiviilhagist loobuma,” lisas Rum.

Print Friendly, PDF & Email