Eestlasi üle 98 protsendi (2)

Kahe ilmasõja vahel läbiviidud rahvaloenduse andmeil elas eestlasi Saare maakonnas 98,9–99 protsenti (arvud pärinevad 1922. ja 1934. aasta rahvaloendustest). Ainus erand oli Ruhnu vald, kus rootslasi elas 1922. aastal 252, sakslasi 2 ning eestlasi 10 (1934. aastal oli rootslasi 277 ning eestlasi 5).

1922. aastal loeti Kuressaares kokku elavat 2666 eestlast, 34 rootslast, 401 sakslast, 156 venelast ning 39 juuti. Maaelanike hulgas (ilma Ruhnuta) oli eestlasi 53 242, rootslasi 4, sakslasi 106, venelasi 99 ning juute 1.

1934. aastaks oli rahvaarv veidi muutunud. Kuressaares elas 3938 eestlast, 24 rootslast, 321 sakslast, 199 venelast ning 22 juuti. Valdades (taas ilma Ruhnuta) elas 50 833 eestlast, 5 rootslast, 79 sakslast, 75 venelast ning 1 juut.

Protsentuaalselt loeti maakonnas eestlaste arvuks 1922. aasta rahvaloenduse ajal 98,9 ning 1934. aastal 99.

Saaremaa I (2002)

Print Friendly, PDF & Email