Baltisakslastest Saaremaal

20. oktoobri 1939. aasta hommikul lahkus Roomassaare sadamast Saksa aurik Adler, pardal 310 Kuressaare baltisakslast, kes vastavalt Hitleri kutsele lahkusid Eestist. Üldse jättis oma kodu Saaremaal üle 500 sakslase.

Nende äraminek polnud kerge, sest nad pidasid Saaremaad oma kodumaaks, oskasid enamasti eesti keelt ja tundsid end Saksamaal mitte kojupöördunutena, vaid võõrastena, pagulastena.

Umsiedlung´i korras lahkusid Saaremaalt kolonel, Vabadusristi kavaler Arthur von Buxhoeveden, Kuressaare ekslinnapea, proviisor Aleksander Allik, arstid Edgar Arthur Greinert, Hans Martinson, Werner Hoffmann, Jules Favre ja Theodor Lackschewitz, pastorid Nikolai Bäuerle, Hans Joa-chim Eichhorn, Ernst Adolf Greinert, Hermann Theo-dor Mähle, Gustav Pundt, Kurt Schultz ja Albert Hugo Willigerode, ärimehed Carl Bergmann, Gerhard Bergmann, Ernst Duberg, Arthur Allik, Viktor Lange, Ernst Waldmann ja Ernst Wellig, arhitekt Otto von Moeller jpt tuntud inimesed.

Vanad arensburglased käivad Saksamaal praegugi koos ja annavad välja oma ajalehte Arensburger Wo-chenblatt, mida toimetab 1926. aastal Kuressaares sündinud Wolfgang von Szeliga-Mierzeyewski. Tihedad sidemed kunagise kodusaarega on taastanud Saaremaa Rüütelkond, mille keskus on Saksamaal, esimees Dieter von Toll ja auesimees Odert von Poll.

Ehkki sakslased integreerusid vabariigi ajal eestikeelsesse ühiskonda, hoidsid nad kõrgel oma kultuuri, keelt ja haridust. Nii töötas kuni 1939. aastani Kuressaares Saksa Eraühisgümnaasium, mis 1934. aastal reaalkooliks muudeti.

Teatmeteos Saaremaa II (2007)

Print Friendly, PDF & Email