Staadion: otsustajad on ootel (9)

Staadion: otsustajad on ootel

 

Vaatamata sellele, et Kuressaare linnavalitsus pooldab uue staadioni Kuressaare gümnaasiumi juurde rajamiset, on diskussioon selles küsimuses uue linnaarhitekti vastupidiste arvamuste taustal tugevnenud.

Oma Saare küsitluse põhjal kalduvad volikogu liikmed kui otsustajad pigem staadioni vanas kohas säilitamise poole.

“Küsimus on selles, kas linnal on arenguperspektiive, kui kaugele tulevikku me vaatame,” ütles Oma Saarele oma kavaga neljapäeval volikogu ette astuv linnaarhitekt Hannes Koppel. Tema sõnul oleks staadioni rajamine KG juurde ühest küljest linnaruumiga priiskamine.

Volikogu pole üksmeelne

Eile küsitletud 19 volikoguliiget andsid Oma Saarele vastuseid seinast seina. Enamik avaldas oma arvamust, lisades, et võib otsust muuta, kui on ära kuulanud mõlema asukoha poolt- ja vastuargumendid, eelkõige linnaarhitekti argumendid.

Kindlalt oma seisukoha kujundanud volinikud kaldusid pooldama staadioni senist asupaika Väike-Roomassaare poolsaarel. Senise asukoha pooldajad rõhutasid esmajoones staadioni ajaloolist asukohta. “Mina olen traditsioonide pooldaja ja selles mõttes arvan, et esindusstaadion sobib siiski sinna paremini kui mujale,” märkis volikoguliige Ly Kallas.

Ainsana staadioni Kuressaare gümnaasiumi juurde rajamist sada protsenti pooldava Jaan Lemberi arvates tuleks eelkõige mõelda sellele, et praegune staadion ei leia piisavalt kasutust. Pealegi saaks kooli juurde rajatud staadioni kasutada ka õpilased. Samuti on Lemberi arvates vana koha miinuseks sealne külm meretuul, mis ei lase staadioni varakevadel hästi kasutada.

Volikoguliikme Viljar Aro arvates tuleb siiski ära kuulata mõlema poole argumendid. “Praegu ma ei oskaks veel otsustada,” nentis Aro. Ta märkis, et kindlasti tuleb arvestada ka tänast majanduslikku olukorda, kus spordibaasidele ja omavalitsustele antavad riiklikud toetused hoogsalt vähenevad.

“Kuulaks ära spordiringkonnad ehk tegijad ise, kergejõustiklased ja Kuressaare gümnaasiumi rahva ning jalgpallurid, mitte ainult Pohlaku. Ja siis teisalt peab kaaluma erinevate variantide rahalisi võimalusi,” arvas Viljar Aro, lisades, et juhul kui emotsionaalselt halvem projekt on rahaliselt teostatav, tuleb võib-olla otsustada selle kasuks.

Terve poolsaar kui staadion

Volikogu aseesimees Enn Rettau, kes on linnaarhitekti seisukohtadega juba põhjalikult tutvunud, ütles, et talle jätsid Hannes Koppeli põhjendused Väike-Roomassaare poolt vägagi sümpaatse ja positiivse mulje.

Volikogu ees ülehomme tuleristsed saav Hannes Koppel ütles Oma Saarele, et ta püüab volinikele teemat selgitada linnaehituslikust perspektiivist. “Mitte ei vaata ühte muruväljakut jooksuradadega, vaid vaatan üldisemat mõju linnaruumis.”

Koppel märkis, et staadioni kolimisel KG juurde põhjendusega, et kooliõpilased saavad seda kasutada, ei ole mõtet, kuna igapäevaselt saaksid nad seal kasutada vaid jooksuradasid. Murule lapsi siiski lasta ei saaks. “Sinna saaks teha kooli vajadusi rahuldava lihtsama staadioni, mitte maakonna esindusstaadioni,” ütles Koppel.

Arhitekti sõnul tuleks tervet poolsaart vaadata kui staadioni, kuna ala arendamine lähtuks sellest objektist. Koppel märkis, et see on siiski veel ainus koht Kuressaares, kus on võimalik hoonestusega mereni minna.

Tema nägemusel peaksid sinna kerkima avalikku huvi teenivad hooned, mis kutsuks ka mittesportivat linnaelanikku seda kohta kasutama. “Ei ole nii, et paneme sinna 90 korterit, seda ala oleks võimalik päris aktiivseks teha,” kinnitas Koppel.

Tervet ala kujundades oleks võimalik reguleerida ka hoonete paiknemiskõrgusi, et viia sealse külma tuule mõju staadionile võimalikult minimaalseks.

KG kahjuks räägib Koppeli sõnul ka see, et sealne ala oleks pikemas perspektiivis ideaalne elamuehituseks. Selleks on olemas vajalikud infrastruktuurid, mis võimaldaksid sinna mahutada kuni 1000 elanikku.
Staadioni sinnaviimise korral ei saaks sellisest arvust enam rääkida.

“Jääks sööti Väike-Roomassaare ja võetaks teiselt kohalt (KG juures asuv ala – toim) arenguvõimalused,” seletas Hannes Koppel.

Loe ka juhtkirja

Raul Vinni, Sergo Selder

Print Friendly, PDF & Email