Salme kalmest leiti ka lammaste luid

Salme kalmest leiti ka lammaste luid

 


Kolmapäeva hilisõhtul saabus Salmele muinaslaeva väljakaevamistele tuntud paleozooloog Liina Maldre. Paleozooloogia tegeleb muuhulgas loomade liigi ja vanuse määramisega nende luude järgi.

Eelmise nädala jooksul leitud suurest luudekogumist osutus osa luid kogenud spetsialisti sõnul lammaste omadeks. “Ju need olid hiidlased,” kommenteeris sellepeale üks julge sõrulane. Samuti hakkas Liina Maldrele silma mõni veise kämblaluu.

Täpsemalt saab aga sellest, mis liiki loomadega oli tegu ja kui palju neid oletatavasti oli, rääkida alles siis, kui kogu arheoloogiline luuleid on Tallinnas üle vaadatud.

Loomaluude leid võib avada Salme muinaslaeva päritolu ja selle toonase saatuse ning tähenduse kohta täiesti uusi tahke. Tartu ülikooli zooloogia õppetooli vanemteadur Urmas Saarma ütles, et nii vanadel luudel on DNA väga lagunenud ja kõiki meetodeid loomade pärinemise uurimiseks kasutada ei saa, kuid võimalik oleks DNA mitokondriline analüüs emaliini jälgimiseks.

Analüüs on kallis, kuid pakuks teadlasele kindlasti huvi. Saarma kiitis koostööd Tallinna ülikooli paleozooloogide Lembi Lõugase ja Liina Maldrega. Varem on koos uuritud karude pärinemist ja jääaegade vaheaegadel toimunud loomade rändeteid.

Print Friendly, PDF & Email