Jüri Pihl: uue politsei- ja päästemaja ehitus sõltub rahandusministeeriumist (1)

Jüri Pihl: uue politsei- ja päästemaja ehitus sõltub rahandusministeeriumist

UUE MAJA 3D JOONIS: Sellisena joonistasid Pihtla teele kerkiva uue politsei- ja päästeteenistuse hoone arvutisse arhitektid.

Uue Kuressaare politsei- ja päästemaja valmimine sõltub siseminister Jüri Pihli väitel rahandusministeeriumist, kes ei ole seni kooskõlastanud Pihtla tee 7 kinnistu maakasutusõiguse andmist Riigi Kinnisvara AS-ile.

Pihl märkis kirjalikus vastuses riigikogu liikme Kalle Laaneti järelepärimisele, et juhul kui rahandusministeerium kooskõlastab lähiajal maakasutusõiguse andmise Riigi Kinnisvara AS-ile, valmib hoone 2010. aasta alguseks.

Siseministeerium valmistas kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks eelnõu ette juba tänavu kevadel ja esitas selle rahandusministeeriumile maikuus.

“Rahandusministeerium ei ole eelnõud tänaseni kooskõlastanud,” lisas Pihl vastuses Laanetile.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Piret Seeman ütles Oma Saarele, et hoonestusõiguse andmiseks oleks eelnevalt mõistlik omada kindlustunnet investeeringuteks vajalike eelarveliste vahendite osas. Paraku ei ole 2009. aastal Kuressaare pääste- ja politseimaja tarbeks riigieelarvelisi vahendeid ette nähtud.

“Juhul kui siseministeerium oma eelarve piires need vahendid leiab, on muidugi võimalik protsessiga edasi minna,” sõnas Seeman. “Praeguse seisuga aga tuleb nimetatud maja küsimus ühiselt arutusele koos kõigi teiste Riigi Kinnisvara AS-i planeeritavate projektidega.”

Jüri Pihl märkis, et vastavalt siseministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-i (RAS) vahel sõlmitud üürilepingule kohustub RAS Kuressaare linnas Pihtla tee 7 üüripinna ja selle juurde kuuluva territooriumi üürnikule üle andma hiljemalt 30. juuniks 2009. aastal.

Valminud on ka hoone põhiprojekt, mille suhtes Kuressaare linnavalitsus esitas omapoolsed muudatusettepanekud.

Nende ettepanekutega arvestav põhiprojekt valmib hiljemalt 3. novembriks, seejärel esitatakse taotlus linnavalitsusele ehitusloa saamiseks.

Print Friendly, PDF & Email