Saaremaal poolsada kuritegu rohkem

Saaremaal on tänavu registreeritud kokku 490 kuritegu, mida on 46 võrra rohkem kui 2007. a samal perioodil, selgub Kuressaare politseijuhi Aare Alliku ülevaatest linnavolikogule.

Kuressaare linnas on registreeritud kokku 140 kuritegu.
Vägivallakuritegusid on maakonnas registreeritud 67, neist Kuressaare linnas 37. Siiski on Kuressaare kümne suurema linna arvestuses kõige turvalisem linn Eestis.

“Linna avalikus kohas toimunud kaklustest on politseile teatatud 17 juhul, neist kaheksa on toimunud kesklinnas. Kesklinnas toimunud kuritegude toimepanijad on kõik tuvastatud,” märgib Allik ülevaates.

Liiklusõnnetusi, milles inimesed vigastada said, on maakonnas tänavu toimunud kokku 46, neist 12 Kuressaares. Liiklusõnnetustes hukkunuid on kokku 4, neist üks Kuressaare linnas. Joobnud juhtide süül on Kuressaare linnas toimunud kokku 9 liiklusõnnetust. Jalakäijate ja ratturitega on linnas toimunud kokku kuus liiklusõnnetust.

Maakonnas on purjus inimesi kainenema viidud 660 korral, seega oli sääraseid juhtumeid 99 rohkem kui 2007. aastal samal ajal. Purjus kodanikele koostati kokku 554 väärteoprotokolli, karistuseks on määratud rahatrahv või arest.

Alaealistele on maakonnas koostatud kokku 507 väärteoprotokolli, neist 235 purjus alaealistele ja 97 suitsetanud alaealistele.

Print Friendly, PDF & Email