Saaremaa prügila ostab jäätmete sorteerimisliini

Saaremaa Prügila OÜ kuulutas välja hanke Kudjape jäätmejaama sorteerimisliini tarnimiseks ja paigaldamiseks.

Saaremaa Prügila OÜ tegevjuht Mihkel Paljak ütles, et liin peab suutma sorteerida kuni 20 tonni prügi tunnis ja liini juures saab tööd kümme inimest. Liin peab võimaldama jäätmevoost liikide kaupa välja sorteerida kartongi, paberi, kile, plastpudelid, tekstiili, klaasi, metalli, ohtlikud jäätmed ja probleemtooted.

Paljak toonitas, et liin ei ole mõeldud segaolmejäätmete sorteerimiseks, vaid tegeleb juba liigiti korjatud prügi sorteerimisega, pärast mida jäätmed pressitakse ja saadetakse mandrile.

“Mida rohkem me prügi liigiti kogume, seda vähem läheb jäätmeid ladestamiseks ja seda väiksem hakkab olema prügiarve,” selgitas Paljak, kelle sõnul lubab liini võimsus sorteerida kogu maakonnas tekkiva prügi.

Sel nädalal tuleb kokku Ida-Saaremaa valdadele kuuluv Maasi Jäätmehoolduse OÜ nõukogu, et tutvuda Saaremaa Prügila OÜ plaaniga hakata Maasi jäätmejaamas kompostima Kuressaare linna jäätmeid.

Biolagunevate jäätmete kompostimist alates 2010. aastast nõuab EL-i jäätmedirektiiv. Saare maakonnas tekib aastas umbes 3200 tonni (266 tonni kuus) biolagunevaid jäätmeid, sellest Kuressaares 2000 tonni (160 tonni kuus).

Kõige kasulikum oleks Kuressaare biojäätmeid kompostida praeguse Kudjape prügila juurde rajatavas jäätmejaamas, kuid seal on põhiliseks takistuseks linnud, kes võivad ohustada lennuliiklust. Biojäätmete kompostimiseks spetsiaalse hoone rajamine läheb aga liiga kalliks. Veelgi kallim variant oleks aga biojäätmete vedu mandrile.

Suure tõenäosusega saab jäätmete kompostimise kohaks Maasi jäätmejaam, kus on vastav plats olemas. Jäätmed muutuvad kompostiks kuue kuuga, misjärel tuuakse kompost tagasi Kudjape suletava prügila katteks.

Viibima on hakanud KIK-le taotluse esitamine Kudjape prügila sulgemiseks. Esimene tähtaeg taotluse esitamiseks oli 5. september, järgmine võimalus tuleb märtsis, kuid ka sellesse taotlusvooru Saaremaalt ilmselt taotlust ei lähe. Järgmise aasta 16. juulist suletav Kudjape prügila peab olema nõuetekohaselt korda tehtud 2013. aastaks, sulgemine maksab hinnanguliselt 20–30 miljonit krooni.

Mihkel Paljaku sõnul saab taotluse teha pärast seda, kui on lõppenud prügilagaaside mõõtmised, millest sõltub prügila kinnikatmise lahendus. “Siis selgub, kas läheme edasi prügila sulgemise vana projektiga või tuleb mingi teine lahendus leida,” rääkis Paljak. Millal taotluse esitamiseks võimalus avaneb, selgub pärast 16. juulit 2009, kui KIK teeb teatavaks taotluste esitamise tähtaja.

Print Friendly, PDF & Email