Piirivalve menetleb ka liiklusseaduse rikkumisi

Lääne piirivalvepiirkond annab teada, et alates käesoleva aasta juuli keskpaigast kehtima hakanud muudatused liiklusseaduses
§ 741 – § 7456 sätestavad piirivalvureile lisaks seni kehtinud õigustele õigused, mis enne kuulusid vaid politsei menetluspädevusse.

See tähendab, et liiklusseaduse kohtuväliseks menetlejaks on lisaks politseiametile, politseiprefektuurile, kriminaal- ja julgestuspolitseile ka piirivalveamet ja piirivalvepiirkond.

Print Friendly, PDF & Email