Elektrita majapidamistel koidab lootus riigi abile

Mitu aastat kestnud ettevalmistused Eesti elektrita majapidamistele riigi rahalisel toel elektriühenduse loomiseks on jõudnud riigikogu kätte.

Üksikutes kaugetes metsatukkades asuvatest või muudel põhjustel elektrifitseerimata majapidamistest Saaremaal on ilmselt tuntuim Mustjala vallas Kiruma külas asuv Heinmetsade talu.

Nüüd on nendel ja üle Eesti veel umbes sadakonnal majapidamisel elektri saamine lähemal kui iial varem. Ja seda riigi abiga. Nimelt saatis riigikogu majanduskomisjon riigikogu ette vastava seadusemuudatuse, mis võimaldab riigil elektrivarustuste loomist toetada.

Elektriühenduse soovijatele on eelnõus ette nähtud 10-protsendiline omafinantseering liitumistasu osalt, mis jääb alla 200 000 krooni ja 1% liitumistasu osalt, mis ületab 200 000 krooni.

OÜ Jaotusvõrk andmete järgi on keskmine liitumistasu maksumus hajaasustusega piirkonnas ca 300 000 krooni. Seega kokku peaks riigil selliste majapidamiste elektritööde jaoks kuluma ligi 30 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email